banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Ve Sbírce zákonů vyšel minulý týden pod číslem 112/2016 Sb. zcela nový zákon o evidenci tržeb. Jako první se do elektronické evidence zapojí hotely a restaurace, a to již od 1. prosince letošního roku, kdy zákon o evidenci tržeb nabude účinnosti.


Cílem nového zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, které je dnes rozděleno na podnikatele, kteří daně platí, a ty, kteří je neplatí. Do státní pokladny by opatření zavedená novým zákonem měla po zapojení všech odvětví podnikání přinést až 18 miliard korun ročně.

Podle zákona č. 112/2016 Sb. bude muset podnikatel (poplatník) nejpozději při uskutečnění tržby odeslat finanční správě datovou zprávu s údaji o této tržbě. Okamžitě po odeslání údajů obdrží poplatník tzv. fiskální identifikační kód a ten společně s dalšími nutnými údaji uvede na účtence, kterou bude povinen vystavit zákazníkovi. Kupující si podle kódu bude moci ověřit, zda údaje o tržbě byly skutečně odeslány daňové správě. Při výpadku spojení bude moci podnikatel vydat účtenku i bez unikátního kódu a povinné údaje bude muset odeslat ihned po obnovení připojení, nejpozději však do 48 hodin.
Podnikatelé si budou muset pořídit nebo upravit software tak, aby uměl odesílat povinná data. Na pořízení potřebného vybavení bude fyzickým osobám poskytnuta jednorázová daňová sleva ve výši až 5000 korun podle výše daňového základu.

Nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nabude účinnosti 1. prosince 2016, tedy prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, a hned tímto dnem začnou nové povinnosti platit pro hotely a restaurace. Následně se do systému postupně zapojí také maloobchod a velkoobchod, poté všechny ostatní skupiny podnikatelů kromě některých vybraných řemesel a vybraných výrobních činností a služeb. Řemeslníci budou poslední skupinou, které se zákon o evidenci tržeb bude týkat. Pro přehlednost uvádíme v tabulce časový harmonogram, konkrétní datumy vychází z toho, že nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, byl ve Sbírce zákonů zveřejněn 13. dubna 2016.
 
Obor podnikání Účinnost od
uvedeno v zákoně datum
hotely a restaurace

od 1. dne osmého měsíce po vydání zákona

(zákon vydán 13. 4. 2016)

1. 12. 2016

(den nabytí účinnosti zákona)

maloobchod a velkoobchod od 1. dne čtvrtého měsíce po nabytí účinnosti zákona 1. 3. 2017
ostatní od 1. dne šestnáctého měsíce po nabytí účinnosti zákona 1. 3. 2018
řemeslníci od 1. dne osmnáctého měsíce po nabytí účinnosti zákona 1. 5. 2018
 
Vláda bude moci stanovit nařízením, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona č. 112/2016 Sb. dočasně evidovanými tržbami. Zákon o evidenci tržeb také počítá s tím, že Ministerstvo financí bude moci pořádat tzv. účtenkové loterie o věcné nebo peněžní ceny.
 
Alfa9