banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání

Pokud jste již podali daňové přiznání a následně jste zjistili, že bohužel bylo podáno v nesprávné výši, máte ještě šanci vše napravit. Do pátku 1. dubna 2016 můžete podat opravné daňové přiznání, po 1. dubnu chybu opravíte dodatečným daňovým přiznáním. Od 1. 1. 2013 je ustanovení § 141 daňového řádu, které se právě dodatečným daňovým přiznáním zabývá, jasnější a k poplatníkům vstřícnější. A díky novelizaci daňového řádu novelou č. 458/2011 Sb. je podání dodatečného daňového přiznání celkově jednodušší.

pokračovat..

Oznámení o osvobozených příjmech

Novinkou v daňových povinnostech za rok 2015 je pro fyzické osoby povinnost oznamovat správci daně obdržení osvobozeného příjmu převyšujícího 5 milionů korun. Nejčastěji přichází v úvahu příjmy osvobozené dle § 4, 4a, 6 (odst. 9) a 10 (odst. 3), tedy dary, dědictví, výhry v loteriích, prodej cenných papírů, převod podílu v obchodní korporaci nebo prodej nemovitých věcí. Povinnost se ale nevztahuje na příjem, který si správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, např. příjem z prodeje nemovitostí evidovaných v Katastru nemovitostí (prodej bytu, domu, pozemku apod.). Každý z výše uvedených příjmů se pak posuzuje samostatně.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Daňové přiznání musí už třetím rokem podávat také zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Všichni, jejichž příjmy za rok 2015 byly vyšší než 1 277 328 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést zvláštní tzv. solidární daň ve výši 7 %. A zaměstnanci, kteří mají povinnost zaplatit za rok 2015 solidární daň, také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj

Už od roku 2010 mají podnikatelé možnost volby, zda do daňového přiznání uvedou skutečné náklady na provoz motorového vozidla podle knihy jízd, nebo zda uplatní paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými doklady o nákupech zboží a služeb, nebo zda použije tzv. výdajové paušály. Paušální odečty jsou letos ve stejné výši jako v předchozích letech, ale u všech platí, že je lze aplikovat jen na příjmy do dvou milionů korun. Ve většině případů navíc nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba

Povinnost podávat daňová přiznání elektronicky platí podle daňového řádu již od 1. 1. 2015 pro všechny, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Tito poplatníci musí podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Finanční správa už letos nebude u poplatníků s datovou schránkou akceptovat podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře".

pokračovat..

Daňové přiznání fyzických osob

Březen je poslední měsíc na zpracování a podání Daňového přiznání, pokud nepožádáte o výpočet ročního zúčtování záloh svého zaměstnavatele. Nebo můžete požádat o spolupráci daňového poradce, pak máte čas na podání přiznání i provedení platby daně až do konce června.

pokračovat..

Výhody spolupráce s daňovým poradcem

K podání daňového přiznání zbývá už jen pár týdnů. Ne pro všechny podnikatele platí termín odevzdání 1. dubna 2016. Těm, kteří využijí služby daňového poradce, se tato lhůta prodlouží o další tři měsíce, tj. do 1. července 2016.

pokračovat..

Roční zúčtování daně - solidární daň

Už jen necelý týden mají zaměstnanci na to, aby požádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, nebo aby mu případně oznámili, že si budou sami zpracovávat daňové přiznání. Zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy ale možnost volby nemají, pokud jejich příjmy za rok 2015 byly vyšší než 1 277 328 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést tzv. solidární daň a také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

pokračovat..

Roční zúčtování daně II.

V předchozím článku  jsme psali o podmínkách, za nichž může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne pro tuto možnost, musí tak učinit nejpozději do 15. února. Do stejného data musí také zaměstnavateli předložit všechny potřebné dokumenty. Kromě potvrzení o příjmech od případných předchozích zaměstnavatelů jde také o doklady prokazující nároky na slevy na dani a na uplatnění nezdanitelných částek.

pokračovat..

Strana 12 z 23