banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Platba daně z nemovitostí

Lhůta pro zaplacení Daně z nemovitých věcí, dříve nazývané Daň z nemovitostí, na zdaňovací období roku 2016 končí 31. května 2016. Je-li daň vyšší než 5 tisíc korun, je daň splatná ve 2 splátkách – do konce května a do konce listopadu 2016.

pokračovat..

Elektronická evidence tržeb

Ve Sbírce zákonů vyšel minulý týden pod číslem 112/2016 Sb. zcela nový zákon o evidenci tržeb. Jako první se do elektronické evidence zapojí hotely a restaurace, a to již od 1. prosince letošního roku, kdy zákon o evidenci tržeb nabude účinnosti.

pokračovat..

Přehled o příjmech a výdajích

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2015 samostatně výdělečně činná, a to třeba i jen po část roku. Přehled musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, letos tedy do 2. května 2016. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 1. srpna 2016. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Pokud při zpracování daňového přiznání zjistíte, že jste za loňský rok zaplatili na daních víc, než kolik jste měli, máte nárok na vrácení přeplatku. O vrácení přeplatku ale musíte výslovně požádat, nejlépe zaškrtnutím příslušné kolonky v daňovém přiznání. Vrácení přeplatku nelze uspíšit, poplatníci ho obdrží až na začátku května. Naopak, kdo podal daňové přiznání už v lednu, bude muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Přeplatek totiž fakticky vzniká až po posledním dnu, do kterého je možné daň zaplatit, a tím je letos 1. duben.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - opravné a dodatečné přiznání

Pokud jste již podali daňové přiznání a následně jste zjistili, že bohužel bylo podáno v nesprávné výši, máte ještě šanci vše napravit. Do pátku 1. dubna 2016 můžete podat opravné daňové přiznání, po 1. dubnu chybu opravíte dodatečným daňovým přiznáním. Od 1. 1. 2013 je ustanovení § 141 daňového řádu, které se právě dodatečným daňovým přiznáním zabývá, jasnější a k poplatníkům vstřícnější. A díky novelizaci daňového řádu novelou č. 458/2011 Sb. je podání dodatečného daňového přiznání celkově jednodušší.

pokračovat..

Oznámení o osvobozených příjmech

Novinkou v daňových povinnostech za rok 2015 je pro fyzické osoby povinnost oznamovat správci daně obdržení osvobozeného příjmu převyšujícího 5 milionů korun. Nejčastěji přichází v úvahu příjmy osvobozené dle § 4, 4a, 6 (odst. 9) a 10 (odst. 3), tedy dary, dědictví, výhry v loteriích, prodej cenných papírů, převod podílu v obchodní korporaci nebo prodej nemovitých věcí. Povinnost se ale nevztahuje na příjem, který si správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, např. příjem z prodeje nemovitostí evidovaných v Katastru nemovitostí (prodej bytu, domu, pozemku apod.). Každý z výše uvedených příjmů se pak posuzuje samostatně.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Daňové přiznání musí už třetím rokem podávat také zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Všichni, jejichž příjmy za rok 2015 byly vyšší než 1 277 328 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést zvláštní tzv. solidární daň ve výši 7 %. A zaměstnanci, kteří mají povinnost zaplatit za rok 2015 solidární daň, také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - kniha jízd nebo paušální výdaj

Už od roku 2010 mají podnikatelé možnost volby, zda do daňového přiznání uvedou skutečné náklady na provoz motorového vozidla podle knihy jízd, nebo zda uplatní paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými doklady o nákupech zboží a služeb, nebo zda použije tzv. výdajové paušály. Paušální odečty jsou letos ve stejné výši jako v předchozích letech, ale u všech platí, že je lze aplikovat jen na příjmy do dvou milionů korun. Ve většině případů navíc nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání a platba

Povinnost podávat daňová přiznání elektronicky platí podle daňového řádu již od 1. 1. 2015 pro všechny, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Tito poplatníci musí podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Finanční správa už letos nebude u poplatníků s datovou schránkou akceptovat podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře".

pokračovat..

Strana 12 z 23

http://old.roofnet.org/external.php?link=https://hugetits.win/ http://hairyplus.com/cgi-bin/a2/out.cgi?id=16&l=main&u=https://hugetits.win/ big tits erect nipples http://www.ixawiki.com/link.php?url=https://hugetits.win/ http://hammer.if.tv/cgi/search/rank.cgi?mode=link&id=5028&url=https://porngifs.live/ https://cse.google.com.ag/url?sa=t&url=https://porngifs.live/ huge fake tits fuck http://avalon.gondor.ru/away.php?link=https://porngifs.live/