banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Už více lidí se mě ptalo, kdo je to ta identifikovaná osoba, kdy se jí stává, apod. Jelikož jsem v tom také tápala, rozhodla jsem se do toho více ponořit. V tomto článku se tedy pokusím o vysvětlení pojmu identifikované osoby. Pro lepší pochopení bude článek doplněn příklady.


Identifikovaná osoba
 – osoba, která není plátcem DPH a je osoba:

  • Povinná k dani (právnická i fyzická) nebo právnická osoba nepovinná k dani, která pořídí zboží z jiného členského státu EU v hodnotě přesahující 326 000 Kč za rok – viz § 6g Zákona o DPH.

Příklad: Fyzická osoba paní Chytrá provozuje obchod s nábytkem. Paní Chytrá se rozhodla odebírat zboží od dodavatele z EU. Tyto odběry překročily 326 000 Kč za rok. Paní Chytrá si musí do 15 dní podat přihlášku na FÚ. Z dávky, která překročila limit, je povinna uhradit daň.

  • Povinná k dani, která přijme službu, dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi (energie) od osoby z jiného členského státu EU nebo ze třetí země (mimo EU) bez ohledu na částku – viz § 6h Zákona o DPH.


Příklad:
Mladá bloggerka Marcela se rozhodla, že na svém webu poskytne reklamu firmy Google AdSense. Jedná se o americkou firmu s irskou pobočkou, která zašle Marcele fakturu. Tímto přijala službu od osoby neusazené v tuzemsku, místo plnění je v ČR a Marcela se musí stát identifikovanou osobou ode dne přijetí této služby bez ohledu na výši příjmu.


Příklad:
Identifikovanou osobou se stává i pan Novák, který do své provozovny ve Vrchlabí pro své zaměstnance koupí a nechá namontovat kuchyňskou linku od dodavatele z Polska.

  • Povinná k dani, která poskytuje službu s místem plnění v jiném členském státě EU – viz § 6i Zákona o DPH.


Příklad:
Pan Slezák, který je překladatel, přeloží odborný článek pro soukromou kliniku ve Francii. Jelikož poskytne službu osobě povinné k dani z EU, místo plnění je ve Francii podle § 9 odst.1  se stává pan Slezák také identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba je povinna se registrovat na finančním úřadě jako identifikovaná osoba do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Bude ji přiděleno DIČ a musí ho používat při vystavování daňových dokladů. V případě, že identifikovaná osoba poskytuje přeshraniční služby, tak je povinna podat přiznání k DPH i souhrnné hlášení v souladu s § 102 ZDPH. Do přiznání a souhrnného hlášení se zahrnuje ovšem pouze přeshraniční plnění. U tuzemského plnění se identifikovaná osoba chová jako neplátce. Neodvádí DPH z vystavených faktur, ale ani si nemůže DPH na vstupu nárokovat. Dalším rozdílem oproti plátci DPH je, že identifikovaná osoba podává přiznání k DPH jen za měsíce, ve kterých nastalo nějaké zdanitelné plnění.

Od roku 2015 můžeme využít i dobrovolné registrace identifikované osoby:

  • Osoba povinná k dani, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini one stop shop) – viz § 6j Zákona o DPH.
  • Osoba povinná k dani, která bude pořizovat zboží z jiného členského státu EU v hodnotě přesahující 326 000 Kč za rok  – viz § 6k Zákona o DPH.
  • Osoba povinná k dani, která bude přijímat službu, dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi (energie) od osoby z jiného členského státu EU nebo ze třetí země (mimo EU) bez ohledu na částku nebo která bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě EU – viz § 6h Zákona o DPH.

O zrušení registrace identifikované osoby můžeme požádat, jestliže:

  • Nám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení (v souvislosti s poskytnutými službami).
  • Jsme v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč.
  • Jsme přestali vykonávat ekonomickou činnost.


Ing. Martina Hübnerová - asistentka daňového poradce