banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dnešním dnem začíná druhá fáze elektronické evidence tržeb (EET), která zahrnuje maloobchod a velkoobchod. První fáze týkající se ubytovacích a stravovacích služeb byla spuštěna již 1. prosince 2016. Ode dneška, tedy od 1. března 2017, musí svým zákazníkům povinně vydávat účtenky s unikátním kódem i podnikatelé v maloobchodě a velkoobchodě. Autentizační údaje si podle Ministerstva financí vyzvedlo již více než 110 tisíc podnikatelů, kteří spadají do druhé vlny EET.


Zcela nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, vyšel ve Sbírce zákonů již vloni v dubnu a účinnosti nabyl 1. prosince 2016, tedy současně se spuštěním 1. fáze EET. Podnikatelé se do systému postupně zapojí v celkem čtyřech fázích (psali jsme v tomto samostatném článku). Do druhé fáze, která startuje dnes 1. března 2017, byly zařazeny obchodní činnosti, které jsou uvedeny v Klasifikaci ekonomických činností (NACE) v kódech 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47 (viz tabulka pod článkem). Jde o kamenné prodejny, pojízdné prodejny, e-shopy, podomní prodejce a další. Prodej vlastních výrobků do této fáze nespadá. 

Podle zákona se evidují tržby, které zakládají rozhodný příjem a zároveň jsou přijaté v hotovosti, platebními kartami, šeky, stravenkami a dalšími podobnými formami plateb. EET se nebude týkat bezhotovostních plateb z účtu na účet. Pokud bude mít podnikatel pochybnost, zda tržba podléhá evidenci, může využít institutu závazného posouzení, o němž jsme psali v tomto článku. O tom, že podnikatel podléhá povinné evidenci tržeb, musí své zákazníky informovat vyvěšením oznámení se zákonem stanoveným textem (psali jsme zde).

Ještě před zahájením samotné elektronické evidence tržeb musí podnikatelé požádat o autentizační údaje, které jim umožní přihlašovat se na portál správce daně (§ 13 zákona o evidenci tržeb). O autentizační údaje je možné žádat již od 1. září 2016 osobně u správce daně nebo elektronicky s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky. Následně musí podnikatel oznámit údaje o svých provozovnách, aby každá provozovna mohla obdržet své identifikační číslo, které bude uváděno na účtence (§ 17 zákona). Po získání autentizačních údajů obdrží podnikatelé certifikáty (§ 15 zákona), které musí nainstalovat do pokladních zařízení (pokladen, počítačů, tabletů…). S autentizačními údaji a certifikáty musí podnikatelé nakládat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Informace o EET najdete v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, dále pak na speciálním portálu Finanční správy www.etrzby.cz a také v podrobném metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který připravilo Generální finanční ředitelství.
 
Činnosti spadající do 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod
NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
NACE 45.4 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)


Autor: Martina Vojíková