banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Senátoři na své poslední schůzi schválili také novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle novely má v budoucnu daň z nabytí nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující.Novela již byla doručena k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.


V současné době je podle ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, poplatníkem této daně primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Jen v případě, kdy je ze smlouvy zřejmé, že se na tom obě strany dohodly, může být poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) nabyvatel (kupující). Podle dnes schválené novely bude nově poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že zákon umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření i v případech, kdy z úvěru zaplatí kromě ceny nemovitosti také daň z nabytí.

O změně osoby poplatníka se mluví již delší dobu a lidé tak mohli nabýt dojmu, že ke změně již došlo. Jenže legislativní proces byl delší a změna nakonec zřejmě nastane až v průběhu podzimu 2016. Proto Ministerstvo financí opakovaně upozorňovalo na fakt, že nová úprava osoby poplatníka se teprve chystá. Poslední upozornění Finanční správy z 6. 5. 2016.

Novelou se také zcela ruší institut ručitele. Sazba daně ve výši čtyř procent se nemění. Od placení daně z nabytí nemovitých věcí se novelou osvobozují kraje, obce a jejich svazky, tyto samosprávné celky nebudou muset ani podávat daňová přiznání. Zjednodušuje se také určení základu daně při směně nemovitých věcí. Nové stavby a jednotky budou i nadále při prvním úplatném nabytí od daně osvobozeny, nově se to ale bude týkat jen nemovitostí skutečně dokončených nebo užívaných, nikoliv teprve rozestavěných.
 

Autor: Martina Vojíková