banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Ve Sbírce zákonů vyšla stručná novela č. 125/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novelou se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Jde o splnění dohody vládní koalice, že rodiny s více než jedním dítětem si každý rok daňově polepší. Novela č. 125/2016 Sb. nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. května 2016.


Novela zákona o daních z příjmů měla být původně schválena již vloni a měla platit od začátku roku 2016. Legislativní proces se ale protáhl anovela byla Poslaneckou sněmovnou schválena až v březnu 2016. Počátkem dubna 2016 ji pak beze změn schválili i senátoři a včera, tedy 25. dubna 2016, vyšla pod č. 125/2016 Sb. ve Sbírce zákonů. Díky pozměňovacímu návrhu garančního rozpočtového výboru Sněmovny, bylo do novely vloženo přechodné ustanovení, které zajistí, aby se vyšší sleva na děti mohla uplatnit zpětně za celé zdaňovací období roku 2016. Generální finanční ředitelství uvedlo, že u zaměstnanců, kterým jsou nyní odečítány v měsíčních zálohách slevy ve stejné výši jako v roce 2015, dojde k dorovnání při ročním zúčtování záloh na začátku roku 2017.
Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou daňové slevy, ale i formou daňového bonusu. Až do roku 2015 byla sleva na všechny děti jednotná, od 1. 1. 2015 pak došlo k navýšení slevy o rozdílné částky na druhé a na třetí a každé další dítě (psali jsme zde). Novelou č. 125/2016 Sb. se daňové zvýhodnění na děti opět zvyšuje. Oproti současnému stavu se sleva na druhé dítě zvyšuje o 100 korun měsíčně na 17 004 korun za rok. Na třetí a každé další dítě potom vzroste o 300 korun měsíčně na 20 604 korun za rok. Porovnání částek uplatňovaných za rok 2015 a za rok 2016, podle novely č. 125/2016 Sb., najdete v tabulce. Vláda již oznámila, že pro rok 2017 počítá s dalším navýšením daňového zvýhodnění na vyživované děti.
 
Daňové zvýhodnění v Kč za rok
  2015 2016
Jedno dítě 13 404 13 404
Druhé dítě 15 804 17 004
Třetí a další dítě 17 004 20 604