banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Silniční daň

Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník podle § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2014 tedy do konce ledna letošního roku. A protože 31. leden letos vychází na sobotu, je podle daňového kalendáře posledním dnem, kdy lze daňové přiznání podat a také uhradit případné nedoplatky, pondělí 2. února 2015. Daň se platí za silniční motorová vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a která jsou používaná k podnikání.

pokračovat..

Jednotné kurzy cizích měn za rok 2014

Začátkem letošního roku vydalo Ministerstvo financí ČR Pokyn GFŘ D-20, ve kterém jsou uvedeny jednotné kurzy cizích měn. Jednotné kurzy používají pro účely daňových přiznání poplatníci, kteří nevedou účetnictví.

pokračovat..

Nejdůležitější daňové změny, které nás čekají v roce 2015

Další rok je za námi a tak je nejvyšší čas si připomenout změny, které od nového roku platí. Některé potěší, zejména rodiny s dětmi, jiné naopak, hodně novinek čeká na podnikatele a firmy. Změny nastaly v dani z příjmů fyzických i právnických osob, rozsáhlé změny přinesly i schválené novely zákona o DPH.

Přinášíme Vám stručný přehled nejdůležitějších novinek, abyste se mohli na všechny změny řádně připravit.

pokračovat..

DPH – přenesení daňové povinnosti na odběratele v roce 2015

Novela č. 360/2014 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 31. prosince 2014, rozšiřuje mimo jiné režim přenesení daňové povinnosti na odběratele při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v příloze č. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to na základě vydání nařízení vlády. Příslušné nařízení vlády vyšlo ve Sbírce zákonů současně s novelou 31. prosince 2014 pod číslem 361/2014 Sb.

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z dodavatele na odběratele. V současné době se tento režim používá například při poskytnutí stavebních nebo montážních prací nebo při dodání některých druhů odpadů. 

pokračovat..

Komunikace s daňovou správou už jen elektronicky

Od 1. 1. 2015 mají všichni, kteří mají zprovozněnou datovou schránku, novou povinnost podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Za nesplnění povinnosti elektronické formy podání bude automaticky ukládána pokuta ve výši 2 tisíce korun. Dosud se tato povinnost týkala jen plátců DPH s obratem nad 6 milionů korun za posledních 12 měsíců.

pokračovat..

Náhrady jízdních výdajů v roce 2015

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2015 zůstávají náhrady za používání vlastních motorových vozidel ve stejné výši jako v roce 2014. Průměrné ceny pohonných hmot se i přes současný pokles cen mírně navyšují. Úpravy pro rok 2015 přináší vyhláška č. 328/2014 Sb., která byla ve Sbírce zákonů publikována 23. prosince 2014. Při vyslání zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu vynaložených výdajů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje poskytování cestovních náhrad v paragrafech 151 až 189.

pokračovat..

Tuzemské stravné v roce 2015

Změny ve výši stravného se každoročně provádějí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pro rok 2015 jsou sazby upraveny vyhláškou č. 328/2014 Sb. Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu. Stravné, někdy nazývané také dietou, nekompenzuje celkové náklady zaměstnance na stravování během pracovní cesty, je pouze příspěvkem na zvýšené stravovací výdaje. Ke způsobu, jakým zaměstnanec peníze skutečně využije, se nepřihlíží.

pokračovat..

Změny v zákoně o DPH od roku 2015

Poslanecká sněmovna dnes definitivně schválila rozsáhlou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jejímž hlavním cílem je zamezit daňovým únikům. Novela zavádí od roku 2016 elektronická kontrolní hlášení, rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), zachovává limit pro povinnou registraci k DPH na jednom milionu korun, rozšiřuje zdanění stavebních pozemků a suroviny pro výrobu potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií zařazuje do nově vzniklé desetiprocentní sazby daně. Novelu vrátil Sněmovně Senát s pozměňovacími návrhy, které poslanci nakonec přijali a schválili zákon ve znění navrženém senátory.

pokračovat..

Sněmovna schválila novelu zákona o dani z nemovitých věcí

Koncem minulého týdne schválili poslanci ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jejímž hlavním cílem je zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Její účinnost byla původně plánována na začátek příštího roku, poslanci ji ale posunuli o jeden rok na 1. leden 2016.

pokračovat..

Pozor na platby na zrušené účty finančních úřadů

Finanční správa s blížícím se koncem roku znovu upozorňuje na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015. Ještě do konce tohoto roku budou chybné platby automaticky převedeny na správné bankovní účty finančních úřadů. K 1. 1. 2015 však skončí dvouleté přechodné období a od příštího roku tak všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

pokračovat..