banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Přehled o příjmech a výdajích a doplatky pojistného za rok 2013

Dnešní článek je upozorněním pro OSVČ, že lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 končí již tento pátek. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 musí podat každá osoba samostatně výdělečně činná zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do 2. května 2014. Výjimkou jsou pouze osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 1. srpna 2014. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

pokračovat..

Daň z nemovitostí - FÚ rozesílají složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 2. 6. 2014. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo informační leták k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí. 

pokračovat..

Automatické zřízení DIS

Finanční správa vydala tento týden upozornění, že všem daňovým subjektům, které mají datovou schránku a dosud jim nebyla zřízena daňová informační schránka (dále jen DIS), byla DIS zřízena k 1. 4. 2014 z moci úřední. Daňové subjekty, které mají datovou schránku, tak nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, neboť jim byla v zákonné lhůtě zřízena z moci úřední.

pokračovat..

Dodatečné daňové přiznání

Pokud vaše daňové přiznání bylo podáno včas, ale bohužel v nesprávné výši, máte ještě šanci vše napravit dodatečným daňovým přiznáním. Od 1. 1. 2013 je ustanovení § 141 daňového řádu, které se právě dodatečným daňovým přiznáním zabývá, jasnější a k poplatníkům vstřícnější. Díky loňské novelizaci daňového řádu novelou č. 458/2011 Sb. je podání dodatečného daňového přiznání od minulého roku jednodušší.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - daňový poradce

Od 1. 1. 2014 budou muset firmy ohledně DPH komunikovat s finančními úřady už jen elektronicky. Povinně se elektronicky budou podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání, Hlášení včetně příloh, Přihlášky k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku dostali jen drobní podnikatelé. Finanční správa vydala včera k nové povinnosti podávat přiznání k DPH elektronicky tiskovou zprávu.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - termíny

Letos budeme již počtvrté podávat daňové přiznání k dani z příjmů podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který vstoupil v platnost 1. 1. 2011. V oblasti termínů pro podání daňového přiznání a splatnosti daně z příjmů se oproti loňskému roku nic nemění. Za den podání se považuje den, kdy poplatník odevzdá přiznání na finančním úřadě, podá na poště, či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Posledním dnem, kdy tak lze učinit, je pro letošní rok úterý 1. dubna 2014.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - odčitatelné položky

Odčitatelné položky jsou částky, o které může poplatník snížit svůj vypočtený základ daně dřív, než z něj stanoví patnáctiprocentní daň. Jedná se o další legální způsob, jak ušetřit na daních z příjmů.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - výdajové paušály

Výdajové paušály zůstaly i letos na stejných hodnotách jako v minulých třech letech. Došlo však ke dvěma výrazným omezením při jejich využití. V daňovém přiznání za rok 2013 není možné použít paušály ve výši 30 % a 40 % u příjmů nad dva miliony korun a ve většině případů nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Pokud při zpracování daňového přiznání zjistíte, že jste za loňský rok zaplatili na daních víc, než kolik jste měli, máte nárok na vrácení přeplatku. O vrácení přeplatku ale musíte výslovně požádat, nejlépe zaškrtnutím příslušné kolonky v daňovém přiznání. Vrácení přeplatku nelze uspíšit, poplatníci ho obdrží až na začátku května. Naopak, kdo podal daňové přiznání už v lednu, bude muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Přeplatek totiž fakticky vzniká až po posledním dnu, do kterého je možné daň zaplatit, a tím je letos 1. duben. Finanční úřady dřív ani peníze potřebné k vrácení přeplatků fyzicky nemají, jsou jim uvolněny právě až počátkem dubna. Žádosti o vrácení přeplatku lze vyhovět pouze tehdy, jestliže vratitelný přeplatek vznikne ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti. To se ale v případě lednového podání nestane, finanční úřad tak musí žádost zamítnout a informovat o tom poplatníka.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Podání daňového přiznání budou letos nově řešit i někteří zaměstnanci, kteří dosud žádali své zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Zaměstnavatel totiž letos poprvé nemůže provést roční zúčtování zaměstnanci, který měl byť v jednom jediném měsíci hrubé příjmy vyšší než 103 536 korun. Na takové zaměstnance se totiž vztahuje novinka - tzv. solidární daň.

pokračovat..

girls suck big tits http://www.americantourister.com/disneyside/bumper.php?r=https://hugetits.win/ https://dinnerlust.dk/?book-now&goTo=https://hugetits.win/s/big-tits-and-tight-asses/ heavy boob Lisa Ann gifs small tit chubby http://lespetitszefs.fr/wordpress/?wptouch_switch=desktop&redirect=https://hugetits.win/s/iaaras2-boobs/ http://www.a-teenz.com/cgi-bin/atc/out.cgi?id=86&l=hq&u=https://hugetits.win/s/big-boobs-you-tube/