banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění rodin s více dětmi se od příštího roku zvýší. Součástí rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů je mimo jiné také navýšení daňové slevy na druhé, třetí a každé další dítě. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 21. listopadu 2014 pod č. 267/2014 Sb. a účinnosti nabude 1. ledna 2015.

pokračovat..

Zahraniční stravné v roce 2015

Včera, 13. listopadu 2014, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Všechny sazby zůstávají v příštím roce na stejné úrovni jako v roce 2014.

pokračovat..

Použití zimních pneumatik

Od zítřka, tedy od 1. listopadu, začne již čtvrtá sezóna, ve které mají řidiči povinnost plošného použití zimních pneumatik. Řidiči je musí použít vždy, když bude na vozovce ležet souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo lze tyto jevy vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.

pokračovat..

Novela zákona o daních z příjmů

Dalším předpisem, který minulý týden na své 26. schůzi schválil Senát, je i poměrně rozsáhlá novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela zvyšuje daňovou slevu na druhé a třetí dítě a vrací základní slevu na poplatníka pracujícím důchodcům. Zároveň se novelou omezují výdajové paušály pro živnostníky. Novela má platit od příštího roku.

pokračovat..

Třetí sazba DPH

Senát dnes hladce schválil novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou se od 1. 1. 2015 zavádí další sazba DPH ve výši 10 %. Základní sazba ve výši 21 % a dosavadní snížená sazba ve výši 15 % zůstávají i nadále, nová sazba ve výši 10 % bude od nového roku zavedena jako druhá snížená sazba. Nové desetiprocentní sazbě budou podléhat léky, veterinární léčiva, knihy a kojenecká výživa.

pokračovat..

Sleva na dani pro pracující důchodce bude přiznána i za rok 2013

O přiznání základní slevy na poplatníka pracujícím důchodcům jsme psali již v několika předchozích článcích. Sleva byla pro poživatele starobních důchodů zrušena od 1. 1. 2013 novelou zákona o daních z příjmů. K 4. 8. 2014 bylo příslušné ustanovení zákona zrušeno nálezem Ústavního soudu a sleva byla důchodcům znovu přiznána, ovšem jen za rok 2014. Nyní Finanční správa zanalyzovala další nedávný nález Ústavního soudu a dospěla k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude aplikovat ani za rok 2013.

pokračovat..

Nespolehlivý plátce DPH

Finanční správa vydala tiskovou zprávu, kterou připomíná, že od 1. 10. 2014 platí přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. "nespolehlivého plátce DPH". Pravidla jsou zavedena dodatkem č. 2 k informaci k aplikaci §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým se upravuje institut tzv. nespolehlivého plátce. Do zákona o DPH byl institut nespolehlivého plátce zaveden technickou novelou č. 502/2012 Sb. Informací GFŘ je jasně definováno, kdo bude označen jako nespolehlivý plátce.

pokračovat..

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2015

Dnes vláda schválila zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2015 z dosavadních 8500,- Kč na 9.200,- Kč. Příslušnou změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb. schválil kabinet Bohuslava Sobotky jednomyslně i přes jasný nesouhlas zástupců zaměstnavatelů. Naposledy došlo ke změně minimální mzdy v polovině loňského roku, předtím ovšem celých šest let výše minimální mzdy stagnovala. Současně se zvýšením měsíční minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy.

pokračovat..

Povinnosti zaměstnavatele v horku

Díky stávajícímu horkému počasí mohou být zaměstnanci při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Při loňské vlně vysokých denních teplot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR, kterým apeluje na dodržování pitného režimu.

pokračovat..

Definitivní konec anonymních akcií

K dnešnímu dni končí v České republice tzv. anonymní akcie. Akcie, k jejichž vlastnictví se majitelé do dnešního dne nepřihlásí, ztratí hodnotu. Zákon o obchodních korporacích, který od 1. ledna 2014 nahradil původní obchodní zákoník, již tzv. anonymní akcie nepřipouští. Lhůta pro jejich změnu do 30. 6. 2014 je stanovena zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Zákon ukládá povinnosti jak akciovým společnostem, tak jednotlivým akcionářům.

pokračovat..