banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Pomalu, ale jistě se nám blíží březen, poslední měsíc na zpracování a podání daňových přiznání. Fyzické osoby ho podávají v případě, že jejich roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15.000 korun. Podnikatelé ale podávají daňové přiznání, i když jsou v daňové ztrátě. Zaměstnanci podávají daňové přiznání, pokud mají více zaměstnání souběžně anebo jejich ostatní příjmy byly v roce 2014 vyšší než 6.000 korun. Do těchto příjmů se nezapočítává nemocenské, sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti ani příjmy zdaněné srážkovou daní. Osvobozeny od daně jsou pak příjmy z příležitostných činností do výše 30.000 Kč.

 

Zpracovat si své daňové přiznání může být výhodné pro studenty a ostatní „brigádníky“, kteří nepracovali pravidelně po celý kalendářní rok, ale v přiznání si mohou uplatnit celoroční odčitatelné položky a tím dosáhnout přeplatku daně. Nově lze totiž vyúčtovat, resp. zahrnout do daňového přiznání i srážkovou daň. Druhou novinkou je vrácení základní slevy na dani pro pracující starobní důchodce.

 

Daň z příjmů fyzických osob je jednotná ve výši 15 % základu daně. Poplatníci s příjmem vyšším než 100.000 korun měsíčně ale mohou „spadnout“ do platby Solidární daně.

 

Jako podklad pro zpracování daňového přiznání je třeba si připravit:

  • Potvrzení o příjmech
  • Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní a životní připojištění
  • Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky
  • Potvrzení o poskytnutých darech
  • Potvrzení o studiu
  • Potvrzení o úhradě školkovného

 

V případě, že potřebujete prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání či platbu daně do června, je možné zplnomocnit daňového poradce. Tato plná moc ale musí být doručena na příslušný Finanční úřad nejpozději dne 01. dubna.

 

Lenka Černá

daňový poradce MARFIN Consulting a.s.