banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Ve své každodenní praxi se často setkávám u klientů s tím, že o existenci Daňové informační schránky již vědí, ale z různých důvodů ji zatím nevyužívají. Zkusíme se tedy společně podívat, co všechno tzv. „DISka“ umí a jak s ní pracovat.


Daňovou informační schránku mají v současné době automaticky zřízeny všechny právnické osoby neboli subjekty, které mají ze zákona Datové schránky. Pokud chce klient svou DIS využívat, stačí požádat svého správce daně (Finanční úřad) o Nahlížení do DIS.Fyzické osoby mají stejnou možnost, pouze s tím rozdílem, že si nejdříve musí zažádat o zřízení DIS (formulář je k dispozici na webu Finanční správy: adisepo.mfcr.cz => Elektronické formuláře => Daňová informační schránka => Žádost o zřízení Daňové informační schránky).Ve své DIS se poplatník dozví všechny veřejné informace, které jsou shromážděny u správce daně (Finančního úřadu) v jeho spisu a na osobním daňovém účtu.

V první záložce Osobní daňové účty může kdykoliv nahlížet na přehled svých daňových povinností včetně evidovaných plateb a tak si lépe ohlídat své daňové povinnosti. Účetní společnost (na základě Vašeho zmocnění také může mít přístup do DIS) si dokáže zkontrolovat správnost zůstatků daňových účtů (34*) vedených v účetnictví s vygenerovaným přehledem všech daní ke zvolenému datu až za 3 předcházející roky a v případě potřeby si otevřít (rozkliknout) detailní přehled pohybů zvoleného druhu daně.

Pod druhou záložkou najde poplatník svůj Osobní daňový kalendář, ve kterém má chronologicky řazený seznam svých „daňových povinností“ dle zákony stanovených termínů jednotlivých daní.

Pod třetí záložkou Přehled písemností lze nahlížet do spisové evidence, v kompletním seznamu písemností (obdržených i Vámi odeslaných) si můžete vybrat k zobrazení kterýkoliv dokument (Daňové přiznání, Platební výměr a další Úřední záznamy a sdělení).

Jediné, co je třeba předem udělat, je požádat o zřízení přístupu do DIS, a to prostřednictvím formuláře Přihláška k nahlížení do DIS na stránkách Daňového portálu (formulář je k dispozici na webu Finanční správy: adisepo.mfcr.cz => Elektronické formuláře => Daňová informační schránka => Přihláška k nahlížení do Daňové informační schránky). Vyplněný formulář oprávněnou osobou je nejjednodušší odeslat ověřenou identitou podavatele, tedy zvolíte vpravo Odeslání písemnosti, a to prostřednictvím zadání přístupu do své Datové schránky. Správce daně by měl dle zákona umožnit přístup do DIS do 60 dnů od obdržení přihlášky, v praxi ale vyřízení trvá jen pár pracovních dní. Po zřízení přístupu opět doporučuji nejjednodušší způsob přihlášení se do DIS přes Daňový portál prostřednictvím přístupu do Datové schránky, pak jen potvrdíte ANO – autentizace proběhla úspěšně a už si můžete prohlížet své nově objevené informační království. 

 

Ing. Lenka Černá – daňový poradce