banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Povinnost podávat daňová přiznání elektronicky platí podle daňového řádu již od 1. 1. 2015 pro všechny, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Tito poplatníci musí podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Finanční správa už letos nebude u poplatníků s datovou schránkou akceptovat podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře".


Podle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, musí od 1. 1. 2015 každý daňový subjekt, který má datovou schránku zpřístupněnou, tedy aktivní, podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení už pouze datovou zprávou. Podání musí být učiněno datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (psali jsme zde). Po celý loňský rok ještě trvalo přechodné období, v němž Finanční správa ČR tato pravidla zmírnila a v němž ještě akceptovala i podání, která proběhla elektronicky jen částečně a poté byla stvrzena podpisem "na papíře". Přechodné období ale na konci loňského roku skončilo a od 1. 1. 2016 již musí všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat svá daňová přiznání výhradně elektronicky výše popsaným způsobem uvedeným v § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňovém řádu.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání daňového přiznání uloží správce daně pokutu ve výši 2 tisíce korun. Pokud tím ale daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 tisíc korun.

Platbu daně je možné provést hotově na pokladnách finančních úřadů nebo příslušnou částku zaslat bezhotovostně na bankovní účet svého finančního úřadu. Seznamy bankovních účtů, čísla matrik a přečíslí účtu pro placení daní najdete na webových stránkách Finanční správy. Pro fyzické osoby jsou také od dnešního dne, tedy od 1. března 2016, na všech pobočkách České pošty, s.p. znovu k dispozici tzv. daňové složenky
 
Alfa9