banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

K podání daňového přiznání zbývá už jen pár týdnů. Ne pro všechny podnikatele platí termín odevzdání 1. dubna 2016. Těm, kteří využijí služby daňového poradce, se tato lhůta prodlouží o další tři měsíce, tj. do 1. července 2016.


Aby klient mohl využít služby daňového poradce, musí doručit plnou moc na Finanční úřad do 1. dubna 2016.  Zdravotní pojišťovně a místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení stačí dodat oznámení o zpracování přehledů do konce dubna. Posunutí termínu odevzdání daňového přiznání není jediná výhoda využití služeb daňového poradce.Mezi další klady patří daňová optimalizace, protože správný daňový poradce se pokusí uplatnit veškeré možné daňové slevy a odpočty. Nemalou předností je i fakt, že v případě chyby je daňový poradce ze zákona pojištěný. Ani sebevíc zkušenou účetní bohužel žádná pojišťovna na škody způsobené výkonem daňového poradenství nepojistí.

Ideální případ je, když má podnikatel svého poradce, se kterým spolupracuje i během roku. Když daňový poradce přesně zná a vidí hlouběji do strategie a účetnictví společnosti, je pro něj snazší klientovi pomoci s daňovou optimalizací.

Daňový poradce je odborník se znalostí více oborů. Nejedná se jen o daňové znalosti, do kterých patří například daň z příjmů, DPH, majetkové daně a účetnictví, ale zároveň se orientuje i  v  občanském zákoníku, zákoníku práce, insolvenčním zákoně a mnoha dalších zákonech. A to není nikdy na škodu, mít při podnikatelských aktivitách v zádech alespoň jednoho takového všestranného a objektivního poradce.

Ing. Martina Pešťáková - asistentka daňového poradce