banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Už jen necelý týden mají zaměstnanci na to, aby požádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, nebo aby mu případně oznámili, že si budou sami zpracovávat daňové přiznání. Zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy ale možnost volby nemají, pokud jejich příjmy za rok 2015 byly vyšší než 1 277 328 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést tzv. solidární daň a také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.


Solidární zvýšení daně je zakotveno v § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle § 16a musí každý poplatník, jehož roční příjem přesáhne 48násobek průměrné měsíční mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, odvést tzv. solidární daň z částky převyšující takto stanovenou hranici. Za rok 2015 se tedy odvádí solidární zvýšení daně z ročního příjmu nad 1 277 328 Kč. Pro solidární daň se započítávají jen hrubé příjmy ze zaměstnání a u OSVČ ze samostatné výdělečné činnosti, nikoliv tzv. pasivní příjmy jako např. příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Kromě běžné daně z příjmů za rok 2015 tedy poplatník ještě zaplatí 7 % navíc z částky nad 1 277 328 Kč.

Zaměstnancům je podle § 38ha zákona o daních z příjmů již v průběhu roku srážena záloha na solidární daň. Zálohu odvede každý zaměstnanec, který má v daném měsíci hrubé příjmy vyšší než 4násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Do hrubých příjmů se zaměstnancům započítává nejen mzda, ale také různé odměny, bonusy a náhrady. Záloha ve výši 7 % byla tedy v roce 2015 sražena vždy za příslušný měsíc, a to z částky nad 106 444 Kč.

Povinnost platit solidární daň ale skutečně vznikne jen tomu, kdo měl celkový roční hrubý příjem vyšší než 4násobek průměrné roční mzdy, v roce 2015 tedy vyšší než 1 277 328 Kč. V takovém případě pak musí zaměstnanci podávat vlastní daňová přiznání. Zaměstnancům, kterým byla v předchozím roce sražena záloha na solidární daň jen v některých měsících, a přitom jejich hrubý příjem za celý rok nebyl vyšší než 4násobek průměrné mzdy, povinnost platit solidární daň a podávat vlastní daňové přiznání nevzniká. Takovým zaměstnancům může provést zaměstnavatel roční zúčtování záloh a vzniklý přeplatek (sražená měsíční záloha na solidární daň) je zaměstnanci vrácen.
 
Alfa9