banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Březen je poslední měsíc na zpracování a podání Daňového přiznání, pokud nepožádáte o výpočet ročního zúčtování záloh svého zaměstnavatele. Nebo můžete požádat o spolupráci daňového poradce, pak máte čas na podání přiznání i provedení platby daně až do konce června.


Fyzické osoby podávají své Daňové přiznání v případě, že jejich roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15.000 korun. Podnikatelé ale podávají daňové přiznání, i když jsou v daňové ztrátě. Zaměstnanci podávají daňové přiznání, pokud mají více zaměstnání souběžně anebo jejich ostatní příjmy byly v roce 2015 vyšší než 6.000 korun. Do těchto příjmů se nezapočítává nemocenské, sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti ani příjmy zdaněné srážkovou daní. Osvobozeny od daně jsou pak příjmy z příležitostných činností do výše 30.000 Kč. 

Zpracovat si své daňové přiznání může být výhodné pro studenty a ostatní „brigádníky“, kteří nepracovali pravidelně po celý kalendářní rok, ale v přiznání si mohou uplatnit celoroční odčitatelné položky a tím dosáhnout přeplatku daně. Mohou si totiž vyúčtovat, resp. zahrnout do svého daňového přiznání i srážkovou daň.

Daň z příjmů fyzických osob je již několik let jednotná ve výši 15% základu daně. Pouze zaměstnanci a podnikatelé s průměrným měsíčním příjmem vyšším než cca 106 tisíc korun „spadnou“ do platby Solidární daně ve výši dalších 7%.

Jako podklady pro zpracování daňového přiznání je třeba si připravit:

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů
  • Doklad prokazující nárok na daňové zvýhodnění na děti
  • Doklad prokazující nárok na daňové zvýhodnění na manžela/ku
  • Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění
  • Potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění
  • Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky nebo stavebního spoření
  • Potvrzení o poskytnutých darech (včetně bezplatného darování krve)
  • Potvrzení o studiu
  • Potvrzení o úhradě školkovného

 

Ing. Lenka Černá – daňový poradce