banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými doklady o nákupech zboží a služeb, nebo zda použije tzv. výdajové paušály. Paušální odečty jsou letos ve stejné výši jako v předchozích letech, ale u všech platí, že je lze aplikovat jen na příjmy do dvou milionů korun. Ve většině případů navíc nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.


Při uplatňování výdajů procentem z příjmů nemusí osoby samostatně výdělečně činné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.

Pro všechny OSVČ zůstávají výdajové paušály pro daně za rok 2015 na stejné úrovni jako v předchozích letech. Řemeslníci a zemědělci mohou uplatnit 80 % výdajů, ostatní živnostníci si mohou odečíst 60 % výdajů a 40 % výdajů uplatní lidé provozující svobodná povolání a lidé, kteří mají příjmy z autorských práv. Z příjmů z pronájmu lze odečíst 30 % výdajový paušál.

Při využití výdajových paušálů jsou aplikována dvě omezení. Prvním omezením je dvoumilionová hranice, která se letos prvně týká všech typů příjmů. Všechny výdajové paušály lze tedy za rok 2015 využít jen na příjmy do 2 milionů korun. Pokud poplatník použije paušál a jeho příjem je vyšší, může výdaje odečíst právě jen z částky do dvou milionů korun a od částky nad dva miliony korun už žádné výdaje neodečte.

Druhé omezení je obsaženo v § 35ca. Podle tohoto ustanovení si poplatníci, kteří využívají výdajové paušály, nemohou uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v jedné domácnosti ve výši 24 840 korun ročně ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roční výši 13 404 koruny na první dítě, 15 804 koruny na druhé dítě a 17 004 koruny na třetí a každé další dítě. Toto opatření neplatí jenom v případě, že poplatník má současně příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a součet základů daně ze zaměstnání, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 % celkového základu daně.

Alfa9