banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V předchozím článku  jsme psali o podmínkách, za nichž může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne pro tuto možnost, musí tak učinit nejpozději do 15. února. Do stejného data musí také zaměstnavateli předložit všechny potřebné dokumenty. Kromě potvrzení o příjmech od případných předchozích zaměstnavatelů jde také o doklady prokazující nároky na slevy na dani a na uplatnění nezdanitelných částek.


Zaměstnanec, který požádal zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně podle § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, může uplatnit některé slevy na dani a nárok na ně musí doložit příslušnými doklady:
 • sleva na poplatníka - je uplatňována zaměstnavatelem automaticky, pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, tzv. růžový formulář,
 • sleva na manželku - doklad prokazující totožnost manžela/ky,
 • sleva na invaliditu - rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu,
 • daňové zvýhodnění na dítě - kromě dokladu prokazujícího totožnost dítěte je třeba dodat zaměstnavateli i potvrzení od zaměstnavatele manžela/ky, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě,
 • sleva za umístění dítěte - potvrzení o skutečné výši zaplacených poplatků, které vystaví školka nebo dětská skupina.
Dále si může zaměstnanec snížit daňový základ, pokud do 15. února předloží svému zaměstnavateli některé z níže uvedených potvrzení:
 • potvrzení o studiu - pokud se zaměstnanec soustavně připravuje na budoucí povolání,
 • potvrzení příjemce daru - musí obsahovat identifikaci příjemce daru, datum darování, hodnotu daru, předmět a účel daru, 
 • potvrzení o bezplatném darování krve - vydává zdravotnické zařízení,
 • potvrzení o výši úroků zaplacených ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru - vydává stavební spořitelna nebo banka,
 • potvrzení o příspěvcích zaplacených na penzijní připojištění - vydává penzijní fond,
 • potvrzení o pojistném zaplaceném na soukromé životní pojištění - vydává pojišťovna,
 • potvrzení odborové organizace o zaplaceném členském příspěvku,
 • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - může jít o platby za různé kurzy či školení, kterými si zaměstnanec zvyšuje kvalifikaci.

 

Alfa9