banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Prezident dne 28. 04.2017 podepsal „Daňový balíček 2017/2018“. Je tedy již platný a čekáme na datum jeho účinnosti (předpokládá se vyhlášení ve Sbírce zákonů ke dni 01/06 nebo 01/07). Pojďme se tedy společně podívat na ty nejdůležitější změny, které nám přinese:

 

  1. Zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, bude platné zpětně od ledna 2017 (na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně)

  2. Snížení výdajových paušálů (uplatnění výdajů procentem z příjmů u § 7 a 9 ZDP) od roku 2018 na polovinu (dosud z 2.000.000 Kč příjmů, nově pouze z 1.000.000 Kč příjmů)

  3. Vrací možnost uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manžela/ku (již v roce 2017, pokud splníme limit bodu 2) také již v roce 2017)

  4. Zpřísnění podmínek 6násobku minimální mzdy pro nárok na daňové zvýhodnění na děti (nově se do testu příjmů nebudou zahrnovat příjmy dle § 8 a 9 ZDP)

  5. Upřesnění podmínek „školkovného“ (výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období)

  6. Rozšíření osvobození příjmu z úplatného převodu Obchodního podílu při držbě po dobu 5ti let i na zůstavitele (v případě nabytí OP dědictvím)

  7. Nová úprava srážkové daně ze závislé činnosti v § 6, odst. 4 ZDP (samostatný základ daně pro příjmy z Dohod o provedení práce do 10.000 Kč měsíčně a pro odměny za výkon funkce do 2.500 Kč měsíčně).


Ing. Lenka Černá - daňový poradce