banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Poslanecká sněmovna nepřijala pozměňovací návrh Senátu a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček, schválila v původní podobě. Jde o novelu hned několika daňových zákonů, která mimo jiné přináší vyšší daňovou slevu na děti. Senátoři se neúspěšně pokusili do daňového balíku přidat osvobození převodu pozemků okolo staveb od DPH. Podle původního návrhu měla novela nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trvá déle, než se předpokládalo, nabude daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novela daňových zákonů nyní bude odeslána k podpisu prezidentovi republiky.


Tento článek přináší stručný přehled změn obsažených v novele daňových zákonů, k jednotlivým bodům se budeme postupně vracet v samostatných článcích. Poslanecká sněmovna v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, schválila mimo jiné tyto níže uvedené změny, k nimž Senát svým pozměňovacím návrhem jednu přidal:
 • v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
  • zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 2400 korun na 19404 korun za rok, na třetí a další dítě o 3600 korun na 24204 korun za rok (toto opatření bude platit zpětně od 1. 1. 2017);
  • zpřísnění podmínek pro vyplacení daňového bonusu (nově má být podmíněn ročním příjmem ve výši šestinásobku minimální mzdy a do příjmu se nebude započítávat příjem např. z nájmu);
  • zpřísnění limitu pro výdajové paušály živnostníků ze dvou milionů korun na jeden milion korun;
  • znovuzavedení možnosti uplatňovat daňové slevy na manžela/manželku a děti při současném využití daňového paušálu;
  • možnost nechat si stanovit paušální daň finančním úřadem má být dostupnější většímu okruhu poplatníků;
  • zpřesnění podmínky pro osvobození příjmu z prodeje domu nebo bytu od daně;
  • možnost podepsat elektronicky žádost o měsíční zúčtování slevy na dani zaměstnavatelem;
  • možnost nepodávat daňové přiznání při souběhu dvou zaměstnání, pokud příjem z druhé závislé činnosti nepřesáhne 2500 korun za měsíc;
  • SVJ nebudou muset podávat daňové přiznání kvůli úrokům z vkladů u bank a záložen (v současnosti povinnost neplatí jen u úroků z běžného účtu);
  • možnost pro zaměstnavatele přispívat zaměstnancům na tištěné knihy;
 • v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:
  • zavedení institutu nespolehlivé osoby (půjde o bývalé nespolehlivé plátce DPH, jejichž registrace byla zrušena);
  • Česká televize a Český rozhlas budou mít nárok na vratku daně ve stejném rozsahu jako komerční stanice;
 • v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích:
  • zvýšení poplatku za vjezd do vybraných částí měst z 20 korun až na 200 korun;
 • v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu:
  • usnadnění platby daní, cel, pokut a správních poplatků platební kartou.

Novelou daňových zákonů se dále mění také zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Do novely se nakonec nedostala žádná z navrhovaných úprav systému elektronické evidence tržeb ani opoziční návrhy na snížení sazby DPH, zrušení jedné ze tří sazeb DPH nebo na zrušení sedmiprocentní solidární daně.
 

Autor: Martina Vojíková