banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Poslanecká sněmovna včera ve třetím závěrečném čtení schválila novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Změna by mohla platit od příštího roku, novelu ale ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.


Novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, se mění i další související zákony, jako např. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Základním cílem novely je zjednodušení administrativy spojené s placením odvodů na pojistné na sociální zabezpečení.

Na principu, podle kterého jsou zaměstnanci první tři dny nemoci doma zdarma a od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci pobírají náhradu mzdy od zaměstnavatele, novela nic nemění. Od patnáctého dne nemoci dostávají zaměstnanci s tzv. neschopenkou v současné době pouze 60 % příslušného vyměřovacího základu, a to až do ukončení neschopenky. Podle novely by lidé od 31. dne nemoci mohli pobírat 66 % vyměřovacího základu a lidem nemocným déle než dva měsíce by se nemocenská od 61. dne nemoci zvýšila na 72 % vyměřovacího základu. Novela tak pomůže zejména dlouhodobě nemocným.Novela také zavádí elektronickou podobu neschopenek, ale pouze dobrovolně. Lékaři tak budou moci i nadále používat papírový formulář, který následně do elektronické podoby převede Česká správa sociálního zabezpečení. Novela také obsahuje ustanovení o vzniku registru ošetřujících lékařů, který by spravovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Autor: Martina Vojíková