banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Od soboty 1. července 2017 je účinný zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novele hned několika daňových zákonů jsme věnovali již několik článků. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabyl daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.


Novela č. 170/2017 Sb. je poměrně rozsáhlá a přináší větší množství změn v daňové legislativě. Finanční správa proto k tomuto rozsáhlému materiálu vydala informace a pokyny, které jednotlivé změny upřesňují a vysvětlují. Seznam všech informací a pokynů, které Finanční správa k novele vydala, najdete v samostatném článku nazvaném "Upřesnění k daňovému balíku". Níže uvádíme stručný přehled změn, které zákon č. 170/2017 Sb., tzv. daňový balík, obsahuje:

 • v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
  • zvýšení slevy na dani na druhé dítě o 2400 korun na 19404 korun za rok, na třetí a další dítě o 3600 korun na 24204 korun za rok (toto opatření bude platit zpětně od 1. 1. 2017);
  • zpřísnění podmínek pro vyplacení daňového bonusu (nově bude podmíněn ročním příjmem ve výši šestinásobku minimální mzdy a do příjmu se nebude započítávat příjem např. z nájmu);
  • zpřísnění limitu pro výdajové paušály živnostníků ze dvou milionů korun na jeden milion korun;
  • znovuzavedení možnosti uplatňovat daňové slevy na manžela/manželku a děti při současném využití daňového paušálu;
  • možnost nechat si stanovit paušální daň finančním úřadem bude dostupnější většímu okruhu poplatníků;
  • zpřesnění podmínky pro osvobození příjmu z prodeje domu nebo bytu od daně;
  • možnost podepsat elektronicky žádost o měsíční zúčtování slevy na dani zaměstnavatelem;
  • možnost nepodávat daňové přiznání při souběhu dvou zaměstnání, pokud příjem z druhé závislé činnosti nepřesáhne 2500 korun za měsíc;
  • SVJ nebudou muset podávat daňové přiznání kvůli úrokům z vkladů u bank a záložen (v současnosti povinnost neplatí jen u úroků z běžného účtu);
  • možnost pro zaměstnavatele přispívat zaměstnancům na tištěné knihy;
 • v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:
  • zavedení institutu nespolehlivé osoby (půjde o bývalé nespolehlivé plátce DPH, jejichž registrace byla zrušena) - podrobněji jsme psali zde;
  • Česká televize a Český rozhlas budou mít nárok na vratku daně ve stejném rozsahu jako komerční stanice;
 • v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích:
  • zvýšení poplatku za vjezd do vybraných částí měst z 20 korun až na 200 korun;
 • v zákoně č. 280/2009 Sb., daňovém řádu:
  • usnadnění platby daní, cel, pokut a správních poplatků platební kartou.

Novelou daňových zákonů č. 170/2017 Sb. se dále mění také zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.
 
Autor: Martina Vojíková