banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Nezaměstnanost je sice aktuálně v Čechách na svém historickém minimu, avšak pro ty, kterých se týká, má téma tohoto článku své opodstatnění. Mezi nezaměstnanými v evidenci úřadu práce se mohou ocitnout například také podnikatelé, kterým se v samostatném byznysu nezadařilo. Po skončení podpůrčí doby, při které pobírají dávky podpory, si mohou přivydělávat, než seženou zaměstnání.


Vlastní přivýdělek nesmí přesáhnout polovinu zákonem stanovené minimální mzdy, jedná-li se o práci vykonávanou na základě pracovní smlouvy, služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce v tomto případě již není možná při jakékoliv výši přivýdělku. Všechny měsíční přivýdělky, které pracovník získá u více zaměstnavatelů se navíc sčítají.

Maximální výše přivýdělku od všech zaměstnavatelů v roce 2018 činí 6.100 Kč (z 12.200 Kč minimální mzdy). Překročení tohoto limitu znamená, že se pracovník vedený do té doby na úřadu práce stává zaměstnancem a stát za něj přestává hradit povinné zdravotní pojištění. Bez evidence na úřadu práce by pojistné až do doby nalezení nového zaměstnání, musel hradit nezaměstnaný sám.