banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Výši úroků z prodlení u splácení dluhu z půjčky, částky za dílo nebo služby si mohou věřitel a dlužník dohodnout v libovolné přiměřené výši. Pokud si však procentuální sazbu nedohodnou, platí úroky zákonné, stanovené nařízením vlády na základě vývoje repo sazby České národní banky. Letos se sazba zvýšila už podruhé.


Jak se vyvíjí úroky z prodlení v čase?


Relativně dlouhou dobu až do konce roku 2017 si mohli věřitelé připočítat ke splátce jistiny sazbu z prodlení ve výši 8,05 %. Od 1. ledna se však výše úroků v reakci na ekonomický vývoj a růst inflace ve státě změnila a zvýšila na 8,5 % a počátkem července narostla opět, a to rovnou na aktuálních 9 %.

Platná úroková sazba se vztahuje vždy k období, kdy došlo k prodlení a lze ji uplatnit i zpětně. Tzn. není důležité, od kterého data věřitel úrok požaduje, rozhodující je období, ve kterém nárok, tedy dluh vznikl.

Úrok z prodlení v daném kalendářním roce vypočítáte dle následujícího vzorce:

dlužná částka v korunách x daná roční úroková sazba v procentech / 100 x počet dnů prodlení / počet dnů daného kalendářního roku


Počet dnů prodlení vypočítáte od prvního dne prodlení (respektive od prvního dne následujícího kalendářního roku, kdy prodlení pokračuje) až do dne, kdy dojde k úhradě dluhu (respektive posledního dne daného kalendářního roku, kdy prodlení stále trvá).