banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Firmy se stále více snaží motivovat své zaměstnance také netradičními benefity a věcnými dary. Ne každý dar je však osvobozen od daně z příjmů, a tak je třeba zvážit, jaký bonus svým zaměstnancům dáte.


Nefinanční, výlučně věcné dary lze zaměstnancům poskytovat až do souhrnné maximální výše 2000,- Kč ročně. V takovém případě je věcný dar, na rozdíl od finančního daru, osvobozen od daně z příjmů a není ani zahrnut do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění. Musí však splnit také druhou podmínku.

Pro vynětí ze zdanění je zároveň nutné dodržet účel daru uvedený ve Vyhlášce o fondu kulturních a sociálních potřeb. Ne každý dar ve schválené peněžní hodnotě je z hlediska daňové legislativy uznán. Například dary k uzavření sňatku, k Vánocům nebo narození dítěte jsou zdanitelným příjmem a podléhají také odvodům pojistného (v tom zaměstnavatelé často chybují.).

Co tedy darovat?

Vyhláška výslovně uvádí následující účely, pro které je možné dar zaměstnanci věnovat:

  • za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech,
  • za aktivitu humanitárního či sociálního charakteru,
  • za péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky (např.: uspořádání firemní akce pro zaměstnance s rodinami),
  • při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele; do výročí může být započítána i doba trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů na pracovní smlouvu,
  • při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
  • při odchodu do starobního důchodu (příp.  invalidního důchodu třetího stupně).

    Jak vyhláška okrajově naznačuje, dary je možné poskytnout také rodinným příslušníkům, které jasně definuje jako manžele (druhy), partnery a nezaopatřené děti.


Dle Vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb musí být věcný dar zakoupen přímo zaměstnavatelem. Pozor, pokud by si jej zakoupil zaměstnanec a nechal si jen proplatit doklad, nejedná se o věcný dar …

Ing. Lenka Černá - daňový poradce