banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Obchodní korporace, které nemají povinnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku skrze Českou národní banku, ji mohou nyní vkládat prostřednictvím finančního úřadu.


V rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob platného pro zdaňovací období započatá v roce 2021 stačí připojit příslušnou přílohu. Konkrétně se jedná o tiskopis Přílohy k položce 11 I. oddílu daňového přiznání s označením 25 5404/I MFin 5404/I – vzor č. 1 - Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku.

Zároveň je podmínkou podat daňové přiznání včetně všech příloh elektronickou formou. Daňové tiskopisy jsou k dispozici na webu finanční správy. Naopak není vyžadována k podání přílohy speciální plná moc. Postačí plná moc zahrnující rozsah pro podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů.

Předání probíhá výhradně v rozsahu určeném účetní jednotkou, na níž zůstává i odpovědnost za rozsah přiložených dokumentů a naplnění povinnosti plynoucí ze zákona o účetnictví.