banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Přímá finanční podpora živnostníkům pokračuje formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně i ve druhém bonusovém období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Žádost o podporu lze za každé období podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, v případě druhé vlny tedy až do 7. srpna 2020.


Dle původního znění zákona měly mít nárok na podporu 500 Kč denně kromě OSVČ také jednočlenné společnosti s ručením omezeným. Sněmovna však přehlasovala senátní vratku a kompenzační bonus mohou nově získat i společníci a případný jednatel společnosti s ručením omezením založené za účelem dosahování zisku.

Podpora se má vyplácet za každý den rozhodného období, tedy lze zažádat už od 12. 3. až do 8. 6. 2020. Celkově tak mohou majitelé firem získat až 44 500 Kč. Podpora má formu dotace a je poskytována za obdobných podmínek jako kompenzační bonus pro OSVČ. 

Rozšířená finanční pomoc je cílena na aktivní společníky v čele s.r.o., nikoliv na samotné firmy, ani pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech splňujících podmínky vyplácení kompenzace, vzniká mu nárok na podporu pouze jednou.

Podmínkou je, aby s. r. o. mělo nejvýše dva společníky, kteří oba mohou zažádat o podporu. Nebo jde o s. r. o. s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (příbuzenství v přímé řadě: sourozenec, manžel/manželka nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství). V tomto případě mohou zažádat všichni.

Obdobně jako u Pětadvacítky pro OSVČ nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění. Výjimkou je jen zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel nebo pracovní smlouvou. Zároveň žadatel na sebe nesmí v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit, ani čerpat bonus již z titulu OSVČ. Nárok taktéž nevzniká ani společníkům s. r. o., které byly v bonusovém období v úpadku, likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Bližší informace a žádost naleznete na webu Ministerstva financí ČR.