banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Levné nákupy z čínských a dalších e-shopů mimo země EU tak, jak je spotřebitelé znali, končí. Doposud byly drobné zásilky do hodnoty 22 Eur od obchodníků z nečlenských států osvobozeny od povinnosti platit DPH, které se vypočítává z celkové ceny zásilky (včetně ceny za dopravu). Od 1. července 2021 však budou i tyto zásilky podléhat zdanění, jejich nákup se tím prodraží. Dojde tak na základě implementace nové evropské směrnice o DPH, která upravuje právní předpisy v oblasti přeshraničního elektronického obchodování.


Doposud navíc zásilky nízké hodnoty procházely jednoduchým celním řízením. Příjemce nemusel prakticky nic řešit, související proces vyřešil místo něj poštovní operátor nebo přepravce bez dalších podmínek či nákladů. Nově ale bude muset kupující podávat také elektronické celní prohlášení, stejně jako tomu je už nyní u zásilek s hodnotou v rozmezí 22-150 Eur.

Kupující si bude moci vybrat, zda se nechá zastoupit poštovním operátorem, nebo zda podá elektronické prohlášení sám prostřednictvím nové aplikace eCep Celní správy ČR (platí prozatím pro zásilky přepravované Českou poštou do hodnoty 150 Eur, do budoucna je v plánu rozšířit aplikaci i na zásilky přepravované expresními přepravci).

Při volbě zastoupení poštovním operátorem bude mít sice kupující jednodušší administrativu, za službu České pošty si však zaplatí - 97 Kč, pokud adresát zmocnil poštu a dodal potřebné údaje, a 150 Kč bez součinnosti adresáta. 

Bližší informace o celním prohlášení poskytuje také připravovaný informační web Celnička.