banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zájem českých společností o operativní leasing narůstá s jejich velikostí a počtem vozidel firemní flotily. Důvodem je především optimalizace nákladů i možnost pravidelné obměny vozového parku. Operativní leasing funguje jako časově omezený pronájem věci za úplatu formou pravidelných splátek. Na rozdíl od finančního leasingu se však po uplynutí období nájemce nestává vlastníkem věci, tím je nadále leasingová společnost. Operativní leasing nicméně i přesto přináší několik základních výhod:


1. Nákladová optimalizace

Jako nájemce se vyhnete vysoké investici, kterou by vlastní pořízení automobilu obnášelo. Náklady operativního leasingu jsou oproti odpisům majetku efektivnější z pohledu své optimalizace. Budoucí náklady jsou již součástí splátek, a tedy i daného plánu, který firmě pomáhá stabilizovat cash flow. Z pořizovací ceny nového vozu zároveň společnost zaplatí pouze část, kterou během užívání opotřebuje, a tak v ní zbytečně neváže kapitál. Neřeší následně ani případný prodej ojetého vozu.

2. Obměna vozového parku

Operativní leasing neomezuje nájemce ve výběru vozidel pro svůj vozový park. Firmy si v poslední době oblíbily zejména střednědobý operativní leasing, který umožňuje pronájem na 1-24 měsíců zároveň s možností bezplatného prodloužení či zkrácení doby dle podmínek dané leasingové společnosti. Tento střednědobý pronájem je vhodný například pro nově vznikající společnosti, které zatím neznají vytíženost svých vozidel, anebo pro zajištění vozidel zaměstnancům ve zkušební době.

3. Pronájem či výkup ojetého vozu

Pořizovací cena nového automobilu klesá v průběhu prvního roku, a to klidně až o 20 %. Pronájem či nákup ojetého vozu po skončení operativního leasingu tak může být skvělou alternativou k pořízení nového vlastního vozidla, které bývá mnohdy o desítky procent dražší.

Operativní leasing je zároveň z řady úhlů srovnatelný s jinými způsoby financování. Ačkoliv mohou být náklady leasingové společnosti na údržbu vozového parku, který pronajímá, relativně vysoké, a tudíž se nutně promítají i do splátek, mohou celkové náklady na službu směle konkurovat nákladům vlastního pořízení či finančnímu leasingu. Leasingové společnosti díky velkému objemu vozidel i služeb, které nakupují od dodavatelů, často dokáží vyjednat zajímavé finanční podmínky. Není tedy divu, že v řadě evropských zemích se operativní leasing těší již dnes větší popularitě ve srovnání s finančním leasingem a Česká republika se tomuto trendu začíná přibližovat.

Jan Mareš - ekonom