banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Kompenzační bonus náleží subjektům, které mají v souvislosti s probíhajícími opatřeními proti rozšíření onemocnění COVID-19 omezenou nebo zakázanou činnost.


Vztahuje se na tyto subjekty:

OSVČ, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána nebo omezena opatřeními orgánů státní správy v souvislosti s výskytem koronaviru.
OSVČ nebo společníky malých s.r.o., které dodávají zboží či služby a další produkty těmto dotčeným subjektům.
Osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (DPP/DPČ) pro dotčené subjekty.


Kompletní podmínky pro získání nároku.


Kompenzační bonus činí stejně jako v jarním období 500 Kč za každý den, kdy byla osoba omezujícími vládními opatřeními dotčena.

Termíny pro uplatnění žádosti o kompenzační bonus v podzimní vlně:

  • 1. bonusové období – 5. 10.-4. 11. 2020 – podání žádosti nejdéle do 5. 1. 2021.
  • 2. bonusové období – 5. 11.-21.11.2020 – podání žádosti nejdéle do 22. 1. 2021.
  • 3. bonusové období - 22. 11.-13. 12. 2020 – podání žádost nejdéle do 15. 2. 2021.
  • 4. bonusové období - 14. 12.-24. 12. 2020 – podání žádosti nejdéle do 25. 2. 2021.


Zažádat je možné elektronicky nebo i písemně na místně příslušném finančním úřadu (v podatelně nebo prostřednictvím sběrných boxů umístěných před úřady):

Interaktivní formulář
Formulář k tisku


Bližší specifika naleznete v zákoně č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Další informace, aktualizace a nejčastější dotazy získáte také na webu finanční správy.