banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Ministerstvo financí zveřejnilo tzv. liberační balíček s přehledem daňových úlev, které by měly pomoci všem poplatníkům s překlenutím aktuálního nouzového stavu. Některé úlevy nicméně nejsou automatické a je nutné o ně zažádat. Zjistěte, které se vás týkají a jak postupovat.


Prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení
– přiznání je možné společně s úhradou daně bez jakékoliv sankce podat a zaplatit nejpozději 1. července 2020. Pokud lhůtu nestihnete, sankce se vám budou naopak počítat už od dubna. Úleva platí plošně bez nutnosti žádat a prokazovat důvody spjaté s probíhající pandemií.

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně – platí kdykoliv daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody související s koronavirem (např. onemocnění či karanténa osob – typicky účetní, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti).

Prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH – plošně bez žádosti platí úleva z pokuty v hodnotě 1000 Kč, která vznikne v období 1. 3.-31. 7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení nebo daňového přiznání budou řešeny na individuální žádost poplatníka při prokázání souvislostí s koronavirem.

Prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně – lze uplatnit na základě žádosti o prominutí úroku z prodlení (resp. posečkané částky) a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Musí být podáno do 31. 7. 2020. Přečtěte si bližší informace a pokyn k posečkání daně.

Pozastavení EET – podnikatelé nemusí po dobu 3 měsíců od ukončení nouzového stavu plnit povinnosti podle zákona o evidenci tržeb. Výjimkou zůstává pouze povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití. Po ukončení této doby se EET naopak dotkne následně i těch skupin poplatníků ve třetí a čtvrté vlně implementace, kteří doposud nemuseli EET řešit vůbec. Další informace k otázce úlev ve vztahu ke koronaviru získáte na stránce finanční správy. Informovat se můžete i na nové infolince 225 092 392, která funguje v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících s mimořádnými opatřeními.


Podpora podnikatelů a firem

OSVČ, kterým opatření proti koronaviru znemožnila činnost a podnikají na hlavní činnost, by měly od státu získat podporu ve výši 15 tisíc korun měsíčně, která nepodlého zdanění. Podpora by měla být poskytována až do ukončení opatření a nebude možné ji kombinovat s dávkami v hmotné nouzi. Platnost opatření ještě musí posvětit parlament a čerpání by mělo být možné přibližně od poloviny dubna.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zároveň připravila aktuálně nový program Úvěr COVID II, do kterého směřuje dalších pět miliard korun. Podpora by se měla zaměřit primárně i na menší podnikatele, kteří potřebují půjčit částky v řádech pár desítek tisíc korun. Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 milionu korun a předpokládaná doba ručení bude tři roky. Podnikatelé tak mohou získat úvěr například na úhradu mezd, nájmů, energií, dodavatelsko-odběratelských faktur, zásob a materiálu apod.  

Program COVID II bude vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky, o kterém jsme psali zde. Žádosti lze podávat nyní už přímo prostřednictvím komerčních bank společně s určitým dokladem prokazujícím, že se podnikatel dostal do potíží právě v souvislosti s pandemií (např. potvrzení o zrušení zakázky, dodávky materiálu, vyčíslení průměrných denních tržeb u pohostinství apod.).

Od 14. dubna 2020 bude vyhlášena také výzva Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Technologie COVID 19 z OP PIK. Podpora bude určena malým a středním podnikatelům, kteří jsou zaměřeni na výrobu zdravotnických prostředků. Bude se jednat zejména o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru díky pořízení nových technologií a vybavení.

Vzniká i další program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19, jehož cílem je podpořit rychlé zavedení nových řešení v boji proti koronaviru a zmírnit dopady dalšího šíření a následky krize. Program podpoří mj. menší start-upy pomocí financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe.