banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Rodinné firmy se podílí 70-90 % na tvorbě světového HDP a 60-80 % na celkové zaměstnanosti. Dle statistik jsou zároveň odolnější vůči krizím, mají nižší míru zadlužení, a naopak vysokou společenskou odpovědnost vůči svým lidem i okolí. To jsou jen některé z přínosů, proč Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) ve spolupráci s partnery připravilo komplexní podporu rodinných podniků. Cílem je pomoc rodinám v úspěšném procesu předávání svých firem na další generaci a dalším rozvoji domácího podnikání a udržení tradic.


Od března 2020 by mělo dojít k zavedení registrace rodinných firem, kterou nyní MPO ČR rozebíhá s Asociací malých a středních podniků (AMSP ČR). Podniky, které se jako rodinné zaregistrují, by mohly nově čerpat z podpor pro tento typ firem. Přesnou definici „rodinného podnikání“, „rodinné živnosti“ či „rodinné obchodní korporace“ definuje živnostenský balíček připravený k programu.

Program Rodinná firma má zahrnout nejen zvýšení informovanosti, podporu vzdělávání a organizaci společných akcí na podporu, ale zároveň využití nových finančních nástrojů s oporou partnera Českomoravské záruční a rozvojové banky – aktuálně vypsané programy „Záruka 2015 až 2023“ a „Expanze“.

S programem „Záruka 2015 až 2023“ získají firmy záruku k úvěru od komerčních bank, kterým budou financovat aktivity související s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Program „Expanze“ rodinným firmám naopak napomůže k dalšímu snazšímu rozvoji a růstu. Rodinné podniky získají k profinancování provozních a investičních projektů bezúročný úvěr nebo záruku za výhodnějších podmínek než doposud.

Aktuální podmínky získání finančních nástrojů zde.

Obecné informace od MPO ČR o podpoře rodinného podnikání zde.