banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Blíží se poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016, kterým je pondělí 1. února 2016. Tuto povinnost má každý poplatník, který se v loňském roce stal vlastníkem nemovitosti či pozemku, případně u jeho nemovitosti došlo k nějaké změně. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří svou nemovitost prodali či darovali. Poplatníci, kteří přiznání k dani z nemovitostí již v minulosti podali, a nedošlo u nich k žádné změně, přiznání nepodávají.


Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, který se ale až do konce roku 2013 jmenoval "Zákon o dani z nemovitostí". Rozsáhlá novelizace, z níž vyplynula i zmíněná změna názvu, byla provedena k 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., a to v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. 

Správu daně z nemovitých věcí vykonává čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Poplatníci daně z nemovitých věcí tak podávají jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Zároveň také poplatník platí daň za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje, jednou platbou.
Povinnost podat daňové přiznání mají poplatníci, kteří v roce 2015 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Dále pak ti, kteří provedli přístavbu, nástavbu nebo nemovitost částečně zlikvidovali, pokud tím současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost písemnou formou oznámit finančnímu úřadu, nebo pokud mají ve stejném kraji ještě další nemovitost, musí podat dílčí daňové přiznání.

K 1. 1. 2016 navíc začala platit většina ustanovení novely č. 23/2015 Sb., kterou se mimo jiné upravuje zdanění stavebních pozemků ve spojení s vlastnictvím jednotek v bytových a ostatních domech. Některé z těchto změn také zakládají povinnost podat nové daňové přiznání. Ministerstvo financí proto vydalo 31. 12. 2015 informaci o změnách daně z nemovitých věcí v roce 2016, která shrnuje novinky v zákoně o dani z nemovitých věcí, a rozděluje je právě podle toho, zda ukládají poplatníkovi povinnost podat nové daňové přiznání na rok 2016 či nikoliv.

Naopak změna koeficientu nebo změna ceny půdy nejsou důvodem pro podání daňového přiznání, tyto změny zohlední správce při výpočtu daně automaticky. Obcí, které využily možnosti stanovit místní koeficient, i letos přibylo. Místní koeficient stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou. Nejen místní, ale i všechny ostatní koeficienty k dani z nemovitých věcí, lze dohledat na webových stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz, kde je k dispozici aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".

Datum splatnosti daně z nemovitých věcí je letos 31. května 2016. Poplatníci budou jako obvykle o své daňové povinnosti informováni v květnu formou složenky nebo hromadným předpisným seznamem. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně z nemovitých věcí prostřednictvím datové schránky.
Letos prvně nabízí Finanční správa možnost platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva, tzv. SIPO. Tuto volbu a příslušné spojovací číslo SIPO je třeba oznámit finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2016, podrobné informace k platbám daně pomocí SIPO najdete na webových stránkách Finanční správy.
 
Alfa9