banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Jak už je každoročním zvykem, tak i v roce 2016 si OSVČ připlatí na minimálních zálohách na sociálním a zdravotním pojištění. Výše záloh se odvíjí od průměrné mzdy v České republice. Oproti předchozímu roku průměrná mzda vzrostla na částku 27.006 Kč.


Pro zajímavost si můžeme uvést způsob výpočtu záloh u sociálního a zdravotního pojištění. Aby to nebylo tak jednoduché, tak se tyto výpočty zásadně liší. U zdravotního pojištění se počítá se sazbou 13,5 %, ale z poloviny průměrné mzdy. U sociálního pojištění je určená sazba ve výši 29,2 %, ale ze čtvrtiny průměrné mzdy. Od nového roku bude záloha na zdravotní pojištění ve výši 1.823 Kč a na sociální pojištění ve výši 1.972 Kč. Rozdíl oproti roku 2015 u platby záloh na sociálním pojištění je +29 Kč a na zdravotním pojištění +26 Kč, což by se někomu nemuselo zdát jako velká částka, ale celkově to bude za rok o 660 Kč více.

Nová výše záloha na sociálním pojištění pro ty, kteří začali podnikat až v roce 2015, platí již od ledna 2016. Ostatní tuto změnu na svém bankovním účtu zaznamenají až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015, tedy většinou až v květnu 2016. Naopak u záloh na zdravotním pojištění si nezapomeňte nastavit bankovní příkaz již od února 2016 (splatnost zálohy na zdravotním pojištění za leden 2016).

Jen v krátkosti si uvedeme změny u osob bez zdanitelných příjmů. Od 1.1.2016 je měsíční částka zdravotního pojistného ve výši 1.337 Kč. Tato částka vychází z aktuální výše minimální mzdy, která je zvýšena z 9.200 Kč na 9.900 Kč.

 

Ing. Martina Pešťáková

asistentka daňového poradce