banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Všechny plátce DPH čeká za pár dní, již od 1. ledna 2016, velká změna v podávání Daňového přiznání. Jeho povinnou součástí bude nový druh daňového tvrzení s názvem Kontrolní hlášení. Účelem je snaha Finanční správy o rychlejší odhalování daňových úniků (odběratel nárokuje DPH, ale dodavatel ho státu neodvede).


Kontrolní hlášení bude obsahovat detailní rozpis všech uskutečněných a přijatých plnění (dodání zboží či poskytnutí služby), které podnikatel započítal do podávaného Daňového přiznání k DPH (viz obrázek níže), konkrétně:

DIČ dodavatele, resp. odběratele

Evidenční číslo daňového dokladu

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Základ daně

Výše DPH

Kontrolní hlášení budou fyzické osoby (OSVČ) podávat v termínu dle svého plátcovství DPH, tedy měsíčně či čtvrtletně. Právnické osoby (s.r.o., a.s. a další společnosti), tuzemské i zahraniční, budou ale Kontrolní hlášení podávat každý měsíc => budou muset předávat svým účetním doklady ke zpracování DPH měsíčně.

Další novinkou související s Kontrolním hlášením je způsob podávání Kontrolního hlášení, resp. Daňového přiznání k DPH a to pouze elektronickou formou ve formátu XML (nyní již bez výjimky pro všechny) od ledna 2016, tedy již i Daňové přiznání k DPH za prosinec 2015 či za IV. Q. 2015. Stejně tak poplatníci nemohou nadále využívat dosud oblíbenou tzv. 5-ti denní toleranční lhůtu Správce daně.

Položme si tedy otázku, proč se účetní a daňoví odborníci Kontrolního hlášení bojí více než Elektronické evidence tržeb? Po elektronickém odeslání Kontrolního hlášení na Finanční úřad bude Finanční správa porovnávat údaje uvedené dodavatelem zboží či služby s údaji uvedenými odběratelem. Tzv. párování bude probíhat směrem od odběratele (nárok na odpočet daně) k dodavateli (odvod DPH). Pokud tyto údaje nebudou souhlasit, bude poplatníkovi, resp. jeho zástupci (do Datové schránky či na v Kontrolním hlášení uvedený mail, což může v praxi způsobovat potíže s doručováním) zaslána Výzva k odstranění pochybností a zákonem stanovená lhůta činí jen 5 kalendářních dní. Pokud pochybnosti Následným kontrolním hlášením odstraněny nebudou, zahájí Správce daně Postup k odstranění pochybností či rovnou Daňovou kontrolu.

Také zákonem stanovené a automaticky ukládané sankce jsou u této novinky poměrně vysoké:
Pozdní podání Kontrolního hlášení před obdržením Výzvy Správce daně – 1.000 Kč.
Pozdní podání Kontrolního hlášení až na základě Výzvy Správce daně – 10.000 Kč.
Nepodání Kontrolního hlášení na základě Výzvy Správce daně do stanovené lhůty – 30.000 Kč a 50.000 Kč za nepodání ani v náhradní lhůtě.
Neodstranění pochybností na základě Výzvy Správce daně – do 50.000 Kč.

Komora daňových poradců proto vyzvala Finanční správu, aby přijala opatření k úplnému či alespoň částečnému prominutí sankcí, zejména v prvních obdobích podávání Kontrolního hlášení.


Závěrem nám tedy nezbývá než doufat, že tato větší administrativní zátěž nás, účetních, ale i podnikatelů samotných, bude pro Finanční správu skutečně přínosná.

Ing. Lenka Černá – daňový poradce

 

faktura

porn-spider.com http://www.trailmeister.com/wp-content/plugins/wp-tables/clickthrough.php?k=d3BfYWRzfGNsaWNrc3wz&url=https://porngifs.live/ https://www.westernalliancebancorporation.com/WALSpeedBump_All_Others?target=https://porngifs.live/ sophie howard boobs huge ebony tits and ass sexy big boobs busty filipina tube http://www.infohelp.com/infohelp/jump.php?url=https://porngifs.live/