banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník podle § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2015 tedy do konce ledna letošního roku. A protože 31. leden letos vychází na neděli, je podle daňového kalendáře posledním dnem, kdy lze daňové přiznání podat a také uhradit případné nedoplatky, pondělí 1. února 2016. Daň se platí za silniční motorová vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice a která jsou používaná k podnikání.


Pro lepší přehled přinášíme problematiku silniční daně shrnutou do několika stručných bodů:

 • náležitosti silniční daně řeší zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
 • přiznání k silniční dani se podává zpětně za uplynulý kalendářní rok,
 • zálohy na silniční daň jsou splatné za jednotlivá čtvrtletí v termínech 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince,
 • daň za prosinec a případný nedoplatek je splatný k termínu podání daňového přiznání, tedy 31. ledna následujícího roku,
 • podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se úrok z prodlení začíná počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti,
 • silniční daň platí provozovatel vozidla, pouze pokud jím byla zemřelá fyzická osoba nebo zaniklá či zrušená právnická osoba, platí daň ten, kdo vozidlo užívá,
 • poplatníkem může být i zaměstnavatel, pokud vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady při použití jeho vozidla,
 • daňové přiznání se podává finančnímu úřadu podle místa bydliště poplatníka,
 • daň se platí za vozidla registrovaná v ČR a používaná pro samostatnou činnost (podnikání), a to jen v měsících kdy jsou skutečně využívána pro samostatnou činnost,
 • za nákladní automobily nad 3,5 tuny se daň platí vždy bez ohledu na podnikání,
 • od daně jsou osvobozena vozidla s elektromotorem nebo na LPG,
 • osvobozena jsou také vozidla diplomatů, hasičů, ozbrojených sil, zdravotnické záchranné služby a některá další,
 • u osobních automobilů se sazba daně počítá podle objemu motoru v cm3,
 • u návěsů se daň počítá podle počtu náprav a u ostatních vozidel podle nejvyšší povolené hmotnosti v tunách,
 • nová vozidla mohou uplatnit slevu na dani, která se postupně snižuje a po 108 měsících od data první registrace možnost slevy zaniká,
 • u vozidel registrovaných v ČR před rokem 1990 se daň navyšuje o 25 %.

 

Alfa9