banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

Investování do nemovitostí a alternativních investic

Závěr našeho seriálu o investování bych rád věnoval především tématu nemovitostí a částečně také ostatním alternativním investicím. Právě téma nemovitostí totiž v posledních měsících nabývá na významu. Predikovat vývoj cen nemovitostí na trhu, a tedy i výnosnost investice, není vůbec jednoduché. Realitní trh je ovlivňován celou řadou faktorů, kterými navíc současná situace kolem pandemie koronaviru notně zahýbala. Takové predikce u tohoto typu aktiva ale nebyly snadné ani dříve. Pořízení vlastní nemovitosti neznamená automaticky výhru.

pokračovat..

Investování do dluhopisů

Dluhopisy jsou dalšími z možných investičních aktiv. Vedle akcií, které jsem představil v posledním článku, jsou dalšími cennými papíry na finančním trhu. Ve stručnosti vám opět nastíním, jak fungují a proč mohou být v určité formě zajímavým uchovatelem hodnoty peněz i v této nejisté době.

pokračovat..

Investování do akcií

V předchozím článku jsem se rozepsal o tématu investování, paradoxně v souvislosti s krizí a také s výší inflace. Nyní na téma navážu více do hloubky problematiky a postupně proberu také jednotlivé typy finančních aktiv.

pokračovat..

Krize nutí k zamyšlení nad investičními příležitostmi

Centrální banky ve světě už napumpovaly do ekonomiky od počátku pandemie enormní objem peněz ve srovnání s uplynulou krizí. Paradoxně cíl expanzivní měnové politiky – tedy dostat peníze k lidem a oživit opět spotřebu ale stejně nakonec končí jen dalším navyšováním bohatství úspěšných firem a investorů. Důkazem toho je například akciový trh, který je po prudkém propadu opět na svých původních hodnotách...

pokračovat..

Nejistá doba si žádá jistotu ve vašich výdajích

V současné nelehké době řada lidí bohužel pocítí nebo už pociťuje ekonomické dopady na své vlastní živobytí a finanční hospodaření. Zatímco jsem na začátku mých úvah o finanční gramotnosti ve článku hovořil o vlivu emocí na naše výdaje, ty pod vlivem aktuálních událostí nabývají trochu jiného rozměru. Přirozená lidská obava z finančního nedostatku najednou přestává řešit, co si CHCEME koupit, jako spíše kolik musíme utratit za to, co si koupit MUSÍME. Od uspokojování hedonistických, prestižních potřeb se stahujeme více k potřebám základním. Je to přirozený vývoj, který je více či méně posilován našimi budoucími očekáváními.

pokračovat..

Strana 2 z 12