banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

Kdybyste měli nyní investovat do svého budoucího já, kam byste vložili svůj čas a energii? Nedávno jsem zhlédl zajímavou přednášku psychiatra a psychoanalytika z Harwardské univerzity, která začínala právě touto větou a připomněla mi můj poslední článek. Poměrně obšírně jsem se v něm věnoval problematice peněz a štěstí a také tomu, jak majetek nemůže člověka dlouhodobě učinit spokojeného.

Tento odborník, Robert Waldinger zmiňoval také průzkum realizovaný mezi mladými Američany po studiu, který se dotazoval na jejich nejdůležitější životní cíle. Zarazilo mě, že více než 80 % dotázaných se shodovalo nad bohatstvím, dalších 50 % nad slávou. Naprostá opozice vůči tomu, co zde na blogu píšu a o čem hovoří odborníci.


Pravdou však je, že okolní svět ve vyspělých zemích nám neustále předkládá obraz úspěchu a bohatství jako vzor, kterého je třeba dosáhnout. Když se však člověk po letech zpětně ohlíží za tím, co ho v životě naplnilo, skutečně budou tyto hodnoty na prvním místě? Unikátní harwardská studie sleduje už po 75 let životy 724 lidí (a dnes i jejich potomků), aby s odstupem získala skutečně objektivní odpověď na nabízenou otázku. Svým rozsahem tento výzkum nemá obdoby a po letech a bezpočtu výpovědí z ní vyplynulo jednoznačné poselství: Šťastnější a také zdravější nás v životě udržují jen kvalitní vztahy.

Odpradávna víme, že člověk je, bez urážky, tvor stádní a samota mu nesvědčí. Ukazuje se však, že osamělost a nedostatečné sociální vazby jsou pro nás v podstatě toxické. Lidská duše bez interakce chřadne, zpomalují se funkce mozku a jsme více náchylní k různým formám duševních onemocnění. Na druhou stranu lidé, kteří jsou v životě spokojení, jsou i ve vyšším věku aktivní a produktivní.

Zajímejte se o smysluplné výdaje

Zatím to vypadá, že peníze v našem životě opravdu jsou jen pouhým prostředkem směny. Rád bych vás však přesvědčil o tom, že i když nám samy o sobě štěstí nepřináší, tak ale dokáží na cestě k naší spokojenosti odvrátit některé negativní faktory.

V České republice byl před časem realizován průzkum, který hovořil o tom, že téměř 50 % domácností nevychází se svými měsíčními příjmy. Dokonce až 80 % dotazovaných uvádělo jako jednu z příčin rozvodu právě finanční stránku. Z toho tedy vyplývá, že přestat se o peníze zajímat a být zároveň šťastní není funkční rovnicí.

Celý problém, k němuž směřuji, se dá jednoduše pojmenovat: finanční gramotnost. Český národ ji má až bolestně nízkou a svůj podíl viny na tom má i naše historie. V dobách socialistického hospodaření a plánované ekonomiky bylo vše jasně nalajnované, za 40 let komunismu jsme si tak vypěstovali určitou apatii k penězům, která bohužel přetrvává i po tři další desetiletí otevřené ekonomiky. Ani naše děti, které tuto dobu nezažily, nedokáží mnohdy efektivně hospodařit s penězi, chybí jim správné návyky a výchova, neboť dědí naše zažité vzorce a návyky.

Ani mě nepřekvapuje, když jsem se v jiném průzkumu dočetl, jak vysoké procento rodičů nehovoří se svými potomky o penězích. Děti netuší, jaké má rodina příjmy, jaké výdaje a co nakupuje. Jak by to ale taky mohly vědět, když téměř polovina rodin v Čechách nemá ani sestavený rodinný rozpočet. Zároveň jen velmi nízké procento domácností ušetří měsíčně více jak 1.000-2.500 korun a podle údajů České bankovní asociace celá pětina obyvatel má finanční rezervu, která pokryje výdaje maximálně na jeden měsíc dopředu.

Špatná výchova nás neomlouvá

Americký byznysmen a autor mj. knihy Bohatý táta, chudý táta – Robert Kiyosaki hovoří o tzv. krysím závodě, který v životě při honbě za penězi a úspěchem podnikáme. Peníze nám v našich očích přináší pozitivní emoce, můžeme si užívat a abychom je měli, pracujeme. Tělu ale určitá míra uspokojení nestačí, adaptuje se, chce víc, a tak musíme stále více pracovat, abychom měli více peněz a mohli si i více užívat. A stále dokola. Nevnímáme však negativní stránku věci – více času stráveného honbou za penězi nás okrádá i o náš volný čas, ztrácíme svou svobodu, nemáme prostor si tolik užívat a jsme paradoxně stále více nespokojení. Vracím se tedy zpět k otázce:

Kdybyste měli nyní investovat do svého budoucího já, kam byste vložili svůj čas a energii?

Opravdu to bude pomyslná honba za penězi, anebo se raději budete chtít naučit, jak s penězi, které vyděláváte, nakládat tak, abyste podpořili aspekty života, jenž vás skutečně činí šťastnými?

Proč se před Vánoci honit?

Mnozí nyní sháníte na poslední chvíli dárky pro své blízké a přátele. Možná jste z toho už poměrně ve stresu, třeba jste si na některé dárky i půjčili. Pokud ne, vynaložili jste pravděpodobně nemalou částku za to, aby těm, na kterým vám záleží, alespoň na chvilku zazářily jiskry štěstí v očích. Zkuste se po přečtení tohoto článku zamyslet nad tím, jestli to, čím chcete s druhými utužit vztahy, jsou skutečně hmotné dary. Možná nakonec zjistíte, že největším darem je pro vás i druhé hlavně společný strávený čas. Peníze vám koneckonců mohou napomoci sdílet i hezké zážitky, ať už budou mít jakoukoliv podobu. Zapomeňte na předvánoční shon a postarejte se o to, abyste za rok i deset let měli na co spolu vzpomínat.