banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

Člověka denně napadne na 60-70 tisíc různě emočně zabarvených myšlenek. Udržet si pořádek v hlavě proto není od věci. Zvláště, když jsme vystaveni dlouhodobému tlaku a negativismu, který nás ovlivňuje – někdy možná více, než jsme ochotni si připustit.

Sám mám za sebou měsíc strávený v karanténě a izolaci a skutečně není snadné mentálně odolávat. Zvláště, když je člověk odtržený od mnoha aktivit, které ho naplňují a udržují v pohodě. Čas, který jsem poslední dobou měl, jsem proto investoval právě do psychohygieny. Sepsal jsem několik tipů, jak se s negativním myšlením vyrovnat, pokud do něj „spadneme“, a také, jak se mu prevencí vyvarovat.


Jsem zastáncem toho, že vše začíná v hlavě – pokud se negativním myšlením nenecháváme zaplevelit, posilujeme tím celkové zdraví a odolnost našeho organismu.


Jak se vyrovnat s negativním myšlením

1. Zapsat, prožít, zničit

Tento přístup velmi rozšířený a určitě už jste se s ním někde setkali. Je velmi efektivní, jakmile jej člověk přijme za svůj. Spočívá v tom, že si své negativní myšlenky průběžně zaznamenáváte – popíšete je na papír nebo třeba do hlasového záznamu. Zkrátka je jakkoliv dostaňte z hlavy.

Druhý krok je o snaze myšlenku ze záznamu „vyvolat“ a znovu prožít ale již už v určitém nadhledu a odstupu.

Posledním krokem je fyzické zničení „vyvolané“ negativní myšlenky a s ní spojené emoce. Poznámka či obrázek na papíře se dá roztrhat nebo spálit, záznam smazat. Nikdy si nic neukládejte na později, abyste se k tomu vrátili. Jednou jste sami sobě dovolili negativní myšlenku prožít a zlikvidovat, neměla by tu s vámi zůstávat dál v pomyslné složce „na později“.

2. Nepotlačujte, přehlušte

Člověk nedokáže přemýšlet nad dvěma věcmi zároveň. Zároveň nemá smysl se snažit negativní myšlenku „zazdít“ a dělat, že neexistuje. Mít z něčeho strach je z antropologického hlediska dané. Je to naše obrana. Vaším cílem by proto mělo být, negativní pocity vyvolané myšlenkami cíleně vytěsnit respektive nahradit pozitivními emocemi.

Mozek nerozlišuje, co je pravda a co jen vnitřní strach vyvolaný třeba negativní zkušeností. Hledejte takové emoční spouštěče, které ve vás vyvolávají pozitivní pocity. Působí přes smysly. Například vůně dobré kávy, slunce, které vás hřeje na tváři apod. Jsou to často drobnosti, ale jejich vědomé přijetí vám pomůže vytvářet myšlenkové kotvy, které přehluší tok negativních myšlenek. Chce to jen trénink.

Prevence proti negativismu

3. Mějte se rádi

Aby vám bylo obecně v životě dobře, jistá míra sobeckosti je nutnost. Je naprosto v pořádku dělat věci s ohledem na sebe a své pohodlí, neboť to má velký dopad na to, jak se dlouhodobě vypořádáváte s negativismem kolem vás, jak jste mentálně ale i fyzicky odolní.

Pokud rádi meditujete, meditujte. Pokud máte rádi přírodu, vyhraďte si čas a choďte ven. Sluneční záření je samo o sobě obrovský zdroj energie, která má na naši psychiku velký vliv. Existuje řada výzkumů, které dokládají např. zvýšený výskyt sebevražd v zemích, kde je přes rok méně světla... Dělejte zkrátka cokoliv, co vás udržuje psychicky zaměstnané naplňující aktivitou. Svůj lví podíl na našem pohodlí má také strava, pokud možno z co nejméně průmyslově zpracovaných produktů. Zlepšuje naši pozornost a soustředěnost, dodává nám lehkost a snižuje celkovou únavu.

4. Obklopte se lidmi, kteří to s vámi myslí dobře

Člověk je společenský tvor, proto je důležité se obklopovat lidmi s podobnými hodnotami a vzájemně si nesobecky pomáhat a podporovat. Ideální je přitom využít i svých silných stránek. Obecně podpora a sdílení v rámci komunity, ve které koluje zdravá energie, posiluje psychickou odolnost všech členů.

Na druhou stranu, ačkoliv v této době lze vztahy utužovat spíše na dálku, je dobré se při hledání podpory neobracet např. na sociální sítě a další veřejná média, kde bývá komunita názorově roztříštěna. Diskuze dokáží vzbuzovat negativní vlnu emocí a osobně nám díky tomu příliš prospěšná nejsou. Negativní myšlení pak způsobuje blbou náladu, může zapříčinit deprese a v konečném důsledku oslabit i naši obranyschopnost a imunitu. Tělo zkrátka přestává fungovat, tak jak má.

Nemysleme blbě, pečujme o sebe

Blíží se svátky, které v nás, věřím, budí jen samé pozitivní myšlenky na čas strávený s blízkými. Ačkoliv pandemie míchá kartami našich životů, není vůbec nutné nechat si okolnostmi trávit naše životy. A to nejen přes svátky. Negativní myšlenka sama o sobě ještě není realitou! Přál bych si, abychom se oprostili od debat typu, zda je vakcína řešením pandemie či není, a abychom začali spíše přemýšlet nad tím, co můžeme sami pro sebe (i navzájem) udělat, abychom si vybudovali obranyschopnost proti čemukoliv, co nás může ohrozit. A tento úkol začíná u právě u našeho myšlení. Není to snadná práce, ale dlouhodobě stojí rozhodně za to!

Přeji Vám společně se všemi kolegyněmi z Marfinu krásné nadcházející vánoční svátky strávené ve zdraví s těmi, s nimiž je Vám dobře.