banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

V předchozím článku jsem se rozepsal o tématu investování, paradoxně v souvislosti s krizí a také s výší inflace. Nyní na téma navážu více do hloubky problematiky a postupně proberu také jednotlivé typy finančních aktiv.


Začnu příkladem:
Jakou hodnotu bude mít vašich 100 000,- v úsporách za 5 let při průměrné míře inflace 3 %? Odpověď: 86 260,88 Kč. (Zkuste sami jiné zadání na kalkulačce.)

Jistě, neřešíme zde žádnou výši potenciálního úroku, který nabízí různé bankovní, spořící či termínované účty. Tento výnos však většinou ani výše inflace nedosahuje. Jinými slovy, jestliže chceme hodnotu našich úspor minimálně uchovat nebo i zvýšit, musíme hledat takové investiční varianty, které nám nabízí čistý výnos (očištěný od všech poplatků) vyšší, než jaká je míra inflace. To je základní smysl investic.

Nekladu si nyní za cíl vám zde nabízet konkrétní investiční doporučení. V této profesi se přímo nepohybuji a nevlastním ani odpovídající licenční oprávnění. Na druhou stranu sám sbírám zkušenosti v oblasti investování a rád se podělím o určitý přehled, který vám může pomoci se zorientovat mezi základními čtyřmi formami finančních aktiv, které jsem představil minule.

Každý druh aktiva se jinak chová a zpravidla platí, že s výší výnosu roste i riziko. Můžete se sice do plánování pustit sami, avšak osobně zejména na začátku důrazně doporučuji oslovit některého z kvalifikovaných finančních poradců, který vlastní oprávnění České národní banky. Existují dva pomyslné tábory poradců a poradenských společností:

  • Ti, kteří nabízí finanční produkty za fixní provizi
  • Ti, kteří si berou menší část coby fixní poplatek a větší část provize, která je závislá na výsledcích investování.

    Osobně doporučuji využít služeb druhé skupiny, která je v případě investic, více motivována převzít odpovědnost za váš úspěch.


Akcie

Akcie jsou cenným papírem, který stvrzuje určitý podíl na zisku z akciové společnosti, jenž čerpáte formou tzv. dividendy. Výnosy z akcií mohou být i v řádu desítek procent, avšak můžete na své investici také výrazně a rychle prodělat, pokud problematice nerozumíte. Akciové trhy jsou velmi dynamické.

Zpravidla můžete investovat buď do akcií individuálních společností, což je velmi riskantní, pokud nemáte skutečně kvalitní odbornost a potřebné znalosti. Nebo můžete zvolit investici do podílových fondů, které obsahují větší množství investičních nástrojů pro lepší rozložení rizika i výnosu. Tuto možnost bych minimálně ze začátku doporučil. Fondy se dále dělí:

  • Aktivně řízené podílové fondy: hospodaří s nimi investiční společnost, která sdružuje peníze investorů a investuje skrze správce fondu, které vytváří a spravuje portfolio.
  • Pasivně řízené podílové fondy: fondy nevyužívají aktivního správce a namísto toho kopírují určité indexy či trhy. V praxi jsou často úspěšnější, než aktivní podílové fondy a mají také nižší poplatky.


Z pohledu akciové problematiky je více strategií pro zhodnocení vložených prostředků. Z osobní zkušenosti se mi osvědčily právě investice do tzv. ETF fondů (pasivně řízené fondy), jejichž zakladatelé jsou největší světové investiční společnosti a banky. Pravděpodobně nejznámějším indexem, který ETF fondy používají, je americký S&P 500, který je založený na tržních kapitalizacích 500 největších společností v USA.

Problematika akcií a akciové trhu se může možná zdát na první pohled složitá. Nemá však smysl si říkat, že když tomu nerozumím, tak do toho své peníze nedám. I s pomocí kvalitního a kvalifikovaného poradce můžete velmi slušně vydělat a časem se třeba pustit do investování samostatně. Především si pamatujte: vaší dlouhodobou strategií by mělo být PORÁŽENÍ INFLACE.

V navazujícím díle budu pokračovat v problematice dluhopisů a následně samostatně proberu také téma investování do nemovitostí a alternativních investic.