banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

Dluhopisy jsou dalšími z možných investičních aktiv. Vedle akcií, které jsem představil v posledním článku, jsou dalšími cennými papíry na finančním trhu. Ve stručnosti vám opět nastíním, jak fungují a proč mohou být v určité formě zajímavým uchovatelem hodnoty peněz i v této nejisté době.


Typicky dluhopisy emituje obchodní společnost nebo stát. Může jej ale vydat i fyzická osoba. Pro firmy představují dluhopisy další možný zdroj financování podniku. Společnosti totiž nemusí spoléhat čistě na své zisky nebo půjčky v bance, pokud splní určité podmínky, mohou vydat vlastní dluhopisy, které nabízí k prodeji investorům. Investoři mají poté nárok na pravidelné vyplácení tzv. kuponu, respektive úroku, který získají jako bonus za své investované peníze.

Pokud například vlastníte dluhopis ve výši 20 000 korun s ročním kuponem 2,5 %, vyděláte každý rok 500 korun. Po skončení platnosti dluhopisu se vám pak vrátí i celá investovaná částka.


Oproti akciím výnosy z dluhopisů nejsou zpravidla tak vysoké, úrokové míry jsou nižší. S tím je však spjata i míra rizika, která je naopak u dluhopisů nižší než u akcií.  Ale i toto je relativní a musíte to brát trochu z nadhledem. Platí však pravidlo, o kterém jsem psal minule – s výší výnosu roste i riziko a obráceně.

Výhodou také je, že s nákupem dluhopisu, ať už je jeho emitentem kdokoliv, znáte přesné podmínky plnění smlouvy, která vymezuje, jak se vypočítá zhodnocení, kdy jej získáte apod. V případě akcií nemáte jistotu, jaké bude jejich zhodnocení. Pokud se dané firmě nebude dařit, klesne cena nakoupených akcií a sníží se i vaše dividenda. Naopak u dluhopisů vám hrozí ztráta až v případě krachu společnosti.

Dluhopisy se tedy jeví jako vhodné aktivum pro konzervativnější a začínající investory. Určitě je však dobré mít už o trzích a podnicích, které vás zajímají, dostatečný přehled. Bez bližších znalostí nebo odborné podpory je i tento způsob investování stále poměrně riskantní.

Zvažte například fakt, že budete chtít nakoupit dluhopisy české společnosti, která je na trhu etablovaná a doposud se těšila dobrému finančnímu zdraví. Zajímavé, ale uvažte jeden podstatný fakt – česká ekonomika je výrazně proexportně orientovaná. Mnoho domácích firem je tudíž velmi závislých na odběru produktů zahraničím. V době koronavirové krize má aktuálně více než tři čtvrtiny českých exportérů problémy se zahraničními zakázkami. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR z letošního dubna dokonce téměř pětina firem přišla o všechny své stávající zahraniční zakázky, což má hluboký dopad na jejich aktivitu i stabilitu dalšího podnikání. Je tedy evidentně vhodnější poohlédnout se případně po zahraničních podnicích, a hlavně nevsázet jen na jednu kartu ale diverzifikovat riziko...

Dluhopisy jako uchovatel hodnoty i v nejisté době

Existuje však varianta se zanedbatelným rizikem, kterou mohou vyzkoušet i naprostí investiční začátečníci. V době rostoucí inflace vám dokonce tato možnost pomůže zachovat hodnotu vašich úspor.

Tato investiční příležitost se jmenuje proti-inflační státní dluhopisy České republiky. Jejich emitentem je přímo stát a jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je dle aktuálně platných podmínek 1 koruna. Minimální investice je stanovena na 1000 korun, maximální pak na 5 milionů korun v každé jednotlivé tranši – tedy části, ve které se dluhopisy uvádí na trh (v praxi se tak zatím stává několikrát do roka).

Na těchto státních dluhopisech sice nijak zásadně nezbohatnete, jejich nespornou výhodou však je, že vám garantují výnos 0,5 % nad aktuální míru inflace. Dluhopisy nakoupíte jednoduše prostřednictvím pověřených distributorů (vybrané banky na českém trhu) mají platnost pět let a výnosy lze z každé jednotlivé tranše vybírat 1x ročně. Sám mám tyto dluhopisy zařazeny ve svém vlastním portfoliu coby kvalitní uchovatel hodnoty peněz oproti úsporám na běžných a spořicích účtech, a tudíž nedoporučuji nic, co bych nevyzkoušel. Pokud vás tato varianta zaujala, doporučuji nastudovat aktuální podmínky Ministerstva financí, kde naleznete veškeré podrobnosti.

Ve třetím a posledním článku tohoto krátkého investičního seriálu se zaměřím na zbývající investiční možnosti – nemovitosti a alternativní investice.