banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

Často se setkávám s lidmi, kteří jakoukoliv zmínku o seberozvoji zapudí se slovy: „vždyť je to jen snůška řečí, nás přeci předurčují geny“… Geny? Ale jistě. Poslední výzkumy potvrzují, že geny skutečně ovlivňují náš vývoj, ale POUZE, POKUD je nějakým způsobem zaktivujeme. Záleží tedy jen na našem přístupu a prostředí, které nás obklopuje. A to stejné platí o štěstí. Je třeba jen zjistit, jak jej zaktivovat, i když nám třeba mnoho šťastných okamžiků do vínku dáno nebylo.


Znáte své hodnoty?

Hodnoty především přejímáme ze svého okolí. Od rodiny, přátel a vůbec od lidí, které máme kolem sebe. Když jsem se začal více o vlastní rozvoj zajímat, sám jsem se dostal do stavu, kdy jsem si potřeboval své hodnoty uvědomit a ideálně rovnou zviditelnit, abych je měl stále na očích a pomáhaly mi s každodenním rozhodováním. Často se totiž stává, že učiníme běžné rutinní rozhodnutí, které není v souladu s našimi hodnotami a pak se divíme, že náš život není lepší. Nejsme spokojenější, nebo hůře: jsme stresovaní, nestíháme, stagnujeme…  

Nemohu vám říkat, jaké hodnoty máte mít. To je každého individuální věc. Mohu se s vámi nicméně podělit o to, jak mám hodnoty nastavené já. Věřím, že vám alespoň v něčem inspirují. Tady jsou:

1. Mít dobrý pocit

Možná se vám tato hodnota zdá neuchopitelná. Pokud jste však četli můj předchozí článek, pak již tušíte, že se vztahuje k oblasti myšlení, pozitivnímu přístupu k životu a okolí. Ačkoliv to není vždy snadné, snažím se uvažovat nad věcmi s nadhledem a zbytečně se nenervovat.


2. Být zdravý

„Ve zdravém těle, zdravý duch,“ říká se a opravdu na tom něco bude. Snažím se proto na sobě neustále pracovat, ať už se jedná o fyzický pohyb, zdravou a přiměřenou stravu či dostatek odpočinku - hlavně toho mentálního. Věřím, že tělo mi to později vrátí.


3. Smysluplná práce

Vždycky jsem chtěl dělat něco, co mě bude bavit a naplňovat. Základem je mít pro danou aktivitu vlohy. Zatím se mi to, naštěstí, daří. Když se na to ale podívám z dlouhodobého hlediska, tak předpokladem spokojenosti plynoucí z mé práce je zároveň její přínos pro okolí (více v mém článku popisujícím důležitost zpětné vazby). 


4. Dobré vztahy

Rodina, přátelé i lidé, které potkám v rámci našich klubů a s nimiž si rozumím, jsou pro mě důležití. Člověk je tvor sociální, a pokud není vysloveně samotář, potřebuje kolem sebe lidi.


Od hodnot ke štěstí

Pokud jste vnitřně s něčím nespokojení, může to být například následkem vašich určitých návyků či způsobu rozhodování odporujících vašim hodnotám. Přesto je děláte. Jejich eliminace nebo získání zcela nových návyků, respektive rozhodovacích postojů na cestě ke štěstí však vyžaduje změnu, kterou budete vědomě podporovat v kontextu nastavených hodnot. A to tak dlouho, dokud si nevytvoříte nový návyk či nepřijmete nový způsob uvažování. 

Zpočátku to bude možná cesta pokusů a omylů, než si uděláte ve vlastních činnostech pořádek. Může se vám dokonce stát, že zjistíte, že aktivita, které jste se doposud vyhýbali, může naopak podporovat některou z vašich hodnot. Uvedu příklad. Nebaví mě nakupování, a tak jsem se mu snažil dlouhodobě vyhýbat a raději s důvěrou přenechal tuto činnost své ženě. Později jsem však zjistil, že chci-li žít zdravě, musím se zaměřit i na vlastní výběr potravin, a tak jsem začal nakupovat sám. Z nechtěné činnosti se stal návyk, který mě dnes již nečiní obtíže, ba naopak mi pomáhá naplňovat jednu z mých hodnot, které dělají můj život bohatší a spokojenější. Dává to smysl?

Na závěr vám dám jeden tip, který se mně osobně osvědčil. Náš mozek umí velmi dobře pracovat s tzv. kotvami a nejlépe, pokud si je vizualizujeme. Proč myslíte, že si například tak dobře pamatujeme některé slogany či loga firem? Zkuste tento aspekt zasadit do kontextu rozhodování a vizualizujte si své hodnoty například pomocí nástěnky nebo jako já do iMind mapy v iPadu, kterou budete mít stále na očích.

Základem úspěchu na cestě k sebenaplnění a štěstí je hlavně nebýt pasivní, nenechat se obalamutit řečmi o genech, umět se poučit z chyb a dělat rozhodnutí v souladu s našimi hodnotami.