banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zvýšení daňového zvýhodnění pro dárce krve

Poslanecká sněmovna včera ve zrychleném řízení schválila stručnou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která zvyšuje částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve, a zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Novela bude nyní postoupena k projednání do Senátu, účinnosti by měla nabýt prvním dnem měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

pokračovat..

Poslanecká sněmovna schválila zvýšení nemocenské

Poslanecká sněmovna včera ve třetím závěrečném čtení schválila novelu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Změna by mohla platit od příštího roku, novelu ale ještě musí projednat Senát a podepsat prezident.

pokračovat..

Snížení nezabavitelných částek

Od 1. ledna 2017 došlo ke snížení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se snížená nezabavitelná částka odráží ve mzdách za měsíc leden, které jsou zaměstnancům vypláceny právě nyní v únoru 2017. Letos díky snížení tzv. normativních nákladů na bydlení dochází také ke snížení nezabavitelných částek, čímž se mohou mírně zvýšit srážky z mezd.

pokračovat..

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Ve Sbírce zákonů dnes vyšlo nařízení vlády č. 336/2016 Sb., kterým se od 1. ledna 2017 zvyšuje minimální mzda. Zvýšení je nebývale vysoké, měsíční minimální mzda vzroste o 1100 korun, nově tak bude činit přesně 11 tisíc korun. Na stejnou úroveň se také zvyšuje minimální mzda pro handicapované zaměstnance.

pokračovat..

Roční zúčtování daně - solidární daň

Už jen necelý týden mají zaměstnanci na to, aby požádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, nebo aby mu případně oznámili, že si budou sami zpracovávat daňové přiznání. Zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy ale možnost volby nemají, pokud jejich příjmy za rok 2015 byly vyšší než 1 277 328 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést tzv. solidární daň a také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

pokračovat..

Roční zúčtování daně II.

V předchozím článku  jsme psali o podmínkách, za nichž může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti. Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne pro tuto možnost, musí tak učinit nejpozději do 15. února. Do stejného data musí také zaměstnavateli předložit všechny potřebné dokumenty. Kromě potvrzení o příjmech od případných předchozích zaměstnavatelů jde také o doklady prokazující nároky na slevy na dani a na uplatnění nezdanitelných částek.

pokračovat..

Roční zúčtování daně

Termín pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti se blíží a s ním i rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele nebo zda podat vlastní daňové přiznání. Zaměstnanec musí zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů nejpozději do 15. února 2016 a do stejného termínu musí také předložit veškeré potřebné dokumenty. Zaměstnavatel má pak povinnost provést zúčtování nejpozději do 31. března 2016 a v dubnu ve výplatním termínu mzdy za březen pak zaměstnanci vrátit případný přeplatek.

pokračovat..

Zaměstnavatelé si mohou odečíst vyšší částku za příspěvky na stravování

Příspěvek na stravování je zaměstnancům nejčastěji poskytován formou tzv. stravenek. Stravenky jsou velmi oblíbeným a zřejmě také nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem v ČR. Část hodnoty stravenky hradí zaměstnavatel a část si doplácí zaměstnanec. Pro zaměstnavatele je příspěvek na stravování při splnění všech podmínek daňově uznatelným nákladem. Maximální částka, kterou si zaměstnavatel může započítat do nákladů, se pro příslušný rok odvíjí od výše stravného, která se každoročně mírně zvyšuje.

pokračovat..

Definitivní konec druhého důchodového pilíře a změny ve třetím pilíři

Ve druhé polovině října schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se definitivně ukončuje důchodové spoření v tzv. druhém pilíři. Na konci minulého týdne pak poslanci schválili také souhrnnou novelu, kterou se mění některé související zákony. Cílem této novely je zejména zatraktivnění tzv. třetího pilíře důchodového spoření. Oba zákony nyní musí projednat Senát, platit by měly od 1. ledna 2016.

pokračovat..

Výše redukčních hranic pro rok 2016

Dne 21. října 2015, vyjde ve Sbírce zákonů Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016.

pokračovat..