banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zvýšení důchodů v roce 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 244/2015 Sb., kterou se od 1. ledna 2016 zvyšují všechny důchody o 40 korun. Zvýší se jen základní výměra důchodů, ke zvýšení procentní výměry v roce 2016 nedojde, protože růst indexu spotřebitelských cen domácností byl jen mírný a nedošlo k růstu reálných mezd. Vláda se ale rozhodla kompenzovat nízkou valorizaci důchodů tím, že v únoru 2016 vyplatí všem důchodcům jednorázový příspěvek ve výši 900 korun.

pokračovat..

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Dalším předpisem, který vyšel v polovině srpna ve Sbírce zákonů, je novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která řeší především problematiku odškodňování pracovních úrazů. Novelou se ruší zákonč. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nikdy nenabyl účinnosti. Novela, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb., začne platit 1. října 2015.

pokračovat..

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

Vláda včera schválila zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016. Stejně jako vloni se minimální mzda zvýší o 700 Kč, tedy z dosavadních 9200 Kč na 9900 Kč. Příslušnou změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb. schválil kabinet Bohuslava Sobotky jako kompromis, s nímž ale nejsou spokojeni ani zaměstnavatelé ani odbory. Současně se zvýšením měsíční minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy. Vzroste také minimální mzda pro zdravotně postižené, a to na 9300 Kč.

pokračovat..

Horko a nápoje na pracovišti

Podle předpovědí dosáhnou denní teploty v nejbližších dnech až 37°C. Zaměstnanci tak mohou být při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo už při vlně veder v roce 2013 informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR.

pokračovat..

Uzavření druhého pilíře

Jedním z předpisů, které tento týden schválil Senát, je i změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Novela uzavírá fondy druhého důchodového pilíře pro nové klienty a je prvním krokem ke zrušení tohoto způsobu spoření na penzi. Pokud novelu podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je tedy pravděpodobné, že vstup do druhého pilíře se novým zájemcům uzavře už za několik dní.

pokračovat..

Zdravotní pojištění po ukončení studia

Minulý týden jsme se v článku nazvaném Důchodové pojištění po maturitě věnovali tomu, jaké povinnosti mají absolventi v oblasti důchodového pojištění. V dnešním článku se zaměříme na zdravotní pojištění, u nějž jsou pravidla nastavená zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, poněkud přísnější. Pokud pojištěnec ztratí status studenta, musí to rychle oznámit své zdravotní pojišťovně. Od chvíle, kdy za něj přestane platit pojistné stát, musí si absolvent platit zdravotní pojištění sám.

pokračovat..

Důchodové pojištění po maturitě

Letošní maturity jsou v plném proudu a Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) jako každoročně podává informace týkající se absolventů středních ale i vysokých škol, kteří po ukončení studia nezačnou pracovat. Ať už se zaregistrují na úřadu práce nebo ne, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění jim nevzniká.

pokračovat..

Změna zdravotní pojišťovny

Červen je posledním měsícem, v němž pojištěnci mohou každoročně měnit zdravotní pojišťovnu. Pokud se tedy nyní někdo chystá ke změně své stávající pojišťovny, musí tak učinit nejpozději do konce tohoto měsíce, tedy do 30. 6. 2015. K nově vybrané pojišťovně pak bude pojištěnec přehlášen k 1. 1. 2016. Kdo nestihne změnu pojišťovny nahlásit do konce června, může ji pak změnit zase až k 1. 1. 2017.

pokračovat..

Uzavření druhého pilíře

Jednou z novel, kterou minulý týden poslanci schválili v třetím závěrečném čtení, je i změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Novela uzavírá fondy druhého důchodového pilíře pro nové klienty a je prvním krokem ke zrušení tohoto způsobu spoření na penzi. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

pokračovat..

Roční zúčtování daně

Termín pro roční zúčtování záloh daně z příjmů ze závislé činnosti se blíží a s ním i rozhodnutí, zda o něj požádat svého zaměstnavatele nebo zda podat vlastní daňové přiznání. Zaměstnanec musí zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů nejpozději do 15. února 2015 a do stejného termínu musí také předložit veškeré potřebné dokumenty. Zaměstnavatel má pak povinnost provést zúčtování nejpozději do 31. března 2015 a v dubnu ve výplatním termínu mzdy za březen pak zaměstnanci vrátit případný přeplatek.

pokračovat..