banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dohodu o provedení práce (DoPP) není již možné (od začátku listopadu 2017) aplikovat na pracovní vztahy s uchazeči o zaměstnání vedenými na Úřadu práce. Změny se dotýkají také úpravy odvodů záloh za zdravotní pojištění.


Až do konce října letošního roku platilo, že si nezaměstnaní v evidenci Úřadu práce mohli přivydělat tzv. „na dohodu“ (Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohoda o provedení práce), jestliže jejich výdělek nepřesáhl polovinu minimální mzdy (pro rok 2017 tedy 5500 Kč). 

Novela zákona O zaměstnanosti stanovuje, že od 1. listopadu 2017 není již možné Dohodu o provedení práce (DoPP) uplatnit. Pro podnikatele tak plyne povinnost převést všechny stávající DoPP vedené s uchazeči o práci evidovanými na Úřadu práce na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo na klasickou Pracovní smlouvu. Dohody o provedení práce tak musely být ukončeny nejdéle k 31. říjnu 2017.

Z dohody o pracovní činnosti, ale na rozdíl od Dohody o provedení práce, vyplývá povinnost odvádět zdravotní pojištění, jestliže měsíční výdělek přesáhne 2.500 Kč. Pokud tedy má pracovník evidovaný na Úřadu práce celkový příjem vyšší než je uvedená hranice, odvádí za něj zaměstnavatel zdravotní pojištění ze skutečných příjmů (pojistné tedy může být nižší než vypočítané z minimálního vyměřovacího základu). Zároveň za něj hradí zdravotní pojištění také stát.

Dosud jste změny neprovedli? Pak vám jako zaměstnavateli hrozí ztráta podpory a pracovníkovi, s nímž je doposud podepsána Dohoda o provedení práce, povinnost si sám hradit zdravotní pojištění.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce