banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

S účinností od 1. ledna 2018 jsou vyhláškou MPSV č. 343/2017 Sb. stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní vycházející redukční hranice pro výpočet důchodů v následujícím roce a údaje pro výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného OSVČ.
 
 Údaje pro výpočet záloh v roce 2018

  • Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 činí 28 250 Kč.
  • Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení je 1,0612.
  • Průměrná mzda činí 29 979 Kč.

    Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ 2018

Zálohy na sociální pojištění byly v roce 2017 na minimální hodnotě 2061 Kč. Od příštího roku se zvyšují na 2189 Kč. Přičemž poprvé máte povinnost platit novou zálohu od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za minulý rok, tedy nejpozději od dubna. Od této chvíle buďto platíte zálohy dle nového výpočtu, který vám vyšel na základě příjmů a výdajů v roce 2017, nebo musíte platit minimální zálohu 2189 Kč. Vzhledem k tomu, že sociální pojištění se platí zpětně, tak poprvé vám vyšší částka pojistného musí odejít z účtu nejpozději v květnu 2018 (do 20. května). Měsíčně zaplatíte v roce 2018 o 128 korun víc než v roce 2017.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 2018

Zálohy na minimální zdravotní pojištění byly v roce 2017 na hodnotě 1906 Kč, v roce 2018 se zvyšují na 2024 Kč, což je zvýšení o 118 Kč. Na rozdíl od sociálního pojištění, kdy musíte platit nové zálohy až po podání přehledu, tak u zdravotní pojišťovny se nové minimální zálohy platí už od prvního měsíce nového roku, tedy od ledna. Zdravotní pojištění se stejně jako sociální platí zpětně, takže první vyšší zálohu budete platit v únoru (do 8. února). Pokud platíte zálohy na zdravotní vypočtené dle přehledu o příjmech a výdajích, tedy vyšší než minimální, tak nové zálohy platíte až po podání nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017.

 
Novinky v roce 2018

1. Náhrady mzdy a nemocenské

Od 1. ledna 2018 se zvýší náhrada mzdy a nemocenské dlouhodobě nemocným zaměstnancům, která za kalendářní den bude činit:
  • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.
 
2. Nemocenské dávky
 
Od 1. února 2018 vejde v platnost tzv. otcovská poporodní péče a od 1. června 2018 tzv. dlouhodobá ošetřovatelská péče. Obě dávky se vztahují na zaměstnance i na OSVČ hradící nemocenské pojištění.
 
3. Důchody

Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2018 se zvyšují:
  • o 150 Kč měsíčně při základní výměře důchodu,
  • o 3,5 % procentní výměry důchodu náležící ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
 
4. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění

Od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění vycházející z minimální mzdy platné od nového roku, tj. 12 200 korun. Minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů bude činit 1 647 Kč. Zvýší se také minimální vyměřovací základ osobám, za něž hradí pojistné stát, a to ve výši 7 177 Kč za měsíc. Pojistné tedy bude činit 969 Kč měsíčně. 
 
5. Nová kategorie státních pojištěnců

Zákon rozšiřuje okruh státem podporovaných studentů starších 26 let, kteří doposud museli platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Nově bude stát hradit zdravotní pojištění za studenty starší 26 let, kteří jsou studenty prvního doktorského studijního programu prezenční formy studia, studují v rámci standardní doby studia a nejsou zaměstnanci nebo OSVČ. Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.
 
Ing. Lenka Černá - daňový poradce