banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V srpnu vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jejíž součástí je mimo jiné i zvýšení nemocenské pro zaměstnance, kteří jsou nemocní déle než 30 dní. Novela č. 259/2017 Sb. jako celek nabude účinnosti až 1. února 2018, změna výše nemocenské ale bude platit už od začátku od příštího roku.


Novelou č. 259/2017 Sb. se kromě zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, mění i další zákony, jako např. zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Novela jako celek nabude účinnosti 1. února 2018, její jednotlivá ustanovení ale budou nabývat účinnosti v několika různých termínech. Základním cílem novely č. 259/2017 Sb. je zjednodušení administrativy spojené s placením odvodů na pojistné na sociální zabezpečení.

Na principu, podle kterého jsou zaměstnanci první tři dny nemoci doma zdarma a od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci pobírají náhradu mzdy od zaměstnavatele, novela nic nemění. Od patnáctého dne nemoci dostávají zaměstnanci s tzv. neschopenkou v současné době pouze 60 % příslušného vyměřovacího základu, a to až do ukončení neschopenky. Podle novely č. 259/2017 Sb. budou lidé od 31. dne nemoci pobírat 66 % vyměřovacího základu a lidem nemocným déle než dva měsíce se nemocenská od 61. dne nemoci zvýší na 72 % vyměřovacího základu. Novela tak pomůže zejména dlouhodobě nemocným. Zvýšení nemocenské bude platit od 1. ledna 2018.

Novela č. 259/2017 Sb. také zavádí elektronickou podobu neschopenek, ale pouze dobrovolně. Lékaři tak budou moci i nadále používat papírový formulář, který následně do elektronické podoby převede Česká správa sociálního zabezpečení. Novela č. 259/2017 Sb. obsahuje i ustanovení o vzniku registru ošetřujících lékařů, který bude spravovat Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Autor: Martina Vojíková