banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zejména v letním období řada firem posiluje svůj personál o pracovníky z řad studentů a absolventů SŠ a VŠ, kteří studium dokončili. A právě fakt, zda dotyčný člověk nastoupí po prázdninách opět do školy, či nikoli, má rozhodující vliv na hrazení pojistného, které za neopatřené dítě platí stát.


Studentské brigády se nejčastěji zastřešují dohodou o provedení práce (DPP), která bývá pro zaměstnavatele i studenta zpravidla výhodnější, případně dohodou o pracovní činnosti (DPČ). Pokud si student na DPP vydělá měně než 10 000 korun měsíčně, není nutné z výdělku hradit zálohy na zdravotní ani sociální pojištění. Hradí jej stát. Jestliže vyjde částka vyšší, zálohy odvede z výdělku zaměstnavatel. V případě DPČ lze odpracovat maximálně 20 hodin týdně, zároveň při výrazně nižším limitu pro odvody na zdravotní a sociální pojištění - 2500 korun měsíčně.


Jestliže student bez přerušení pokračuje v dalším studiu, má nárok na platbu pojistného státem i v období prázdnin mezi jednotlivými ročníky středoškolského studia nebo při přechodu ze střední na vysokou školu. Zároveň absolvent, který po skončení střední školy už neplánuje dále studovat, má zdravotní pojištění hrazené až do konce prázdnin, tedy 31. 8. Nezáleží přitom na tom, zda má v té době už nějaký přivýdělek/brigádu, jestliže splňuje uvedené limity.

Za nezaopatřené dítě, na které se vztahuje hrazení pojistného státem během prázdnin navazujících na skončení středoškolského studia, se dále považuje pouze ta osoba, která nevykonává výdělečnou činnost po celý kalendářní měsíc ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Tato skutečnost se týká jak úspěšných absolventů středních škol, tak studentů, kterým byla povolena opravná zkouška, respektive její odklad.

Absolventi vysokých škol, kteří už dále ve studiu nepokračují, si naopak drží statut nezaopatřeného dítěte po celý kalendářní měsíc, v němž řádně ukončili studium. Statut platí i následující jeden kalendářní měsíc, jestliže nevykonávají pracovní činnost po celou jeho dobu, nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.