banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Novela zákoníku práce, která je právě v projednávání ve sněmovně přináší hned několik změn, které by mohly ovlivnit poskytování řádné dovolené vašim zaměstnancům. Většina zástupců zaměstnavatelů je však proti jejich zavedení do praxe.


Podle stávající výměry řádné dovolené činí nárok na řádnou dovolenou zaměstnanců v podnikatelské sféře nejméně 4 týdny. Délku je však možné prodloužit kolektivní smlouvou či vnitřním předpisem zaměstnavatele. U zaměstnanců ve státní sféře (podle § 109 odst. 3 zákoníku práce) se pak jedná o 5 týdnů a u pedagogických a akademických pracovníků 8 týdnů dovolené. Dle navrhované novely by však od roku 2020 mohlo dojít k navýšení základní čtyřtýdenní dovolené zaměstnanců v podnikatelské sféře na minimálně 5 týdnů.

Řada zaměstnavatelů je však proti. Ne všichni si totiž toto plošné a uzákoněné navýšení mohou dovolit. Zejména pro malé a střední podnikatele může tato změna přinést finanční či provozní obtíže, a to navíc v souvislosti s postupným zvyšováním minimálních mezd a blížícím se zrušením karenční doby. Návrh zároveň nešťastně přichází v období, kdy je na trhu obecný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a zaměstnavatelé si často i tak musí vypomáhat přesčasy stávajících pracovníků.

Na začátku legislativního procesu je však i další novela – tzv. velká novela zákoníku práce, která přináší další výrazné novinky. Například dílčí změny v oblasti převodu nevyčerpané dovolené na další období, kde se navrhuje opustit princip dovolené za odpracované dny a jejího krácení pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci. Vznik práva má být založen na týdenní pracovní době. Ve hře je také návrh zákona, který upravuje označení mateřské a rodičovské dovolené jako podmnožinu institutu „dovolená“ a jejich přejmenování na mateřskou a rodičovskou „péči“. Otázkou však zůstává, nakolik by tato změna byla skutečně v praxi efektivní.