banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Nedostatek pracovních sil v aktuálním období řeší firmy také zaměstnáváním seniorů pobírajících starobní důchod. Ti mohou i nadále vykonávat výdělečnou činnost jako jiní pracovníci, jestliže jsou zdravotně způsobilí pro danou práci. Legislativa nicméně zakládá jistá pravidla pro výši výdělku a odvody, se kterými je třeba se seznámit. S důchodcem lze uzavřít praktický jakýkoliv druh pracovněprávního vztahu, a to na dobu určitou i neurčitou při dodržení minimální a u pracovní smlouvy i zaručené mzdy. V případě výše výdělku je však nutné rozlišovat, zda občan pobírá řádný, anebo tzv. předčasný starobní důchod.

Vznik účasti na pojištění

Zatímco u řádného starobního důchodu není vymezena maximální hranice výdělku, u předčasného starobního důchodu je nutné dodržet limit maximální výše výdělku, která nesmí založit účast na nemocenském a důchodovém pojištění, tedy podléhat odvodům sociálního pojištění. V takovém případě lze uzavřít společnou dohodu o provedení práce s maximální hranicí výdělku 10 000 Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele – lze uzavřít v daném období i více dohod u různých zaměstnavatelů s touto limitní částkou. Popřípadě je možné uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu, kde maximální odměna může činit 2 499 Kč za měsíc.

V případě předčasného starobního důchodu a vzniku účasti na pojištění by zaměstnavatelé měli vždy vyplnit se starobním důchodcem Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu, aby se tak vyvarovali možné pokutě až do výše 20 000 Kč. Při překročení limitů ČSSZ pozastaví čerpání předčasného starobního důchodu, které lze opětovně obnovit až po ukončení zaměstnání či dosažení řádného důchodového věku.

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní pojištění za starobní důchodce zpravidla platí stát až do výše uvedených limitů. Při vyšších výdělcích vzniká zaměstnání, a tím také povinnost odvádět zdravotní pojištění. Jelikož starobní důchodci patří do kategorie státních pojištěnců, nevyměřuje se mu odvod z minimálního vyměřovacího základu, tedy z minimální mzdy, ale ze skutečně dosaženého příjmu. Obdobně je tomu i u sociálního pojištění, kdy povinnost k odvodům zahajuje vznik účasti na nemocenském a důchodovém pojištění. Odvod sociálního pojištění se také vyměřuje z dosaženého příjmu.

Daň z příjmů

Způsob zdanění vychází z toho, zda starobní důchodce podepíše u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka k dani z příjmů. Stejně jako jiní poplatníci může uplatnit základní daň na poplatníka, případně další slevy a požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní, respektive tak učinit sám. Jeho příjem je poté zdaněn srážkovou nebo zálohovou daní v závislosti na dosaženém výdělku.

http://www.ds-360.com/goto_url.asp?url=https://hugetits.win/s/marge-simpson-big-tits/ 36k boobs http://www.milftube.mobi/v/t.php?sk=80&li=gallery&ur=https://hugetits.win/s/salma-hayek-boob-slip/ big boob movie stars perky college tits boobs feel sore http://scand.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://hugetits.win/s/smack-her-tits/ girls boobs growing