banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Překážky v práci jsou jasně definovány zákoníkem práce v § 191 až 205a a jsou upraveny i samostatným nařízením vlády s číslem 590/2006 Sb. Podle zákoníku práce lze překážkou v práci nazvat skutečnost, která brání zaměstnanci ve výkonu jeho činnosti podle předem stanoveného rozvrhu pracovní doby. Jedná se o důležité osobní překážky, mezi něž se řadí dočasná pracovní neschopnost, karanténa, mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování člena rodiny či péče o dítě, vyslání národního experta, výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu, pracovní volno související s brannou povinností a překážky z důvodu školení či studia.


Naopak otcovská poporodní péče, která byla zavedena od února 2018 jako nová nemocenská dávka, není ve výčtu definována. Uvolnění zaměstnance je proto nutné řešit například nástupem na rodičovskou dovolenou či neplaceným volnem.

Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

Samostatné nařízení vlády uvádí, že pokud zaměstnanec nemůže vykonávat práci pro jiné důležité osobní překážky, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno nejméně v rozsahu stanoveném vládním nařízením. V některých případech i náhradu mzdy či platu ve výši průměrného výdělku.

Mezi tyto jiné důležité osobní překážky, za které náleží náhrada mzdy či platu, patří vyšetření nebo ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil. Dále pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, za které náleží náhrada ztráty výdělku v průměrné výši. Znemožnění cesty do zaměstnání je také nárokem na placené volno, avšak ve výši maximálně 1 dne. Naopak na přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků se vztahuje pracovní volno bez náhrady mzdy.

Specifickým případem zejména nyní v jarním a nadcházejícím letním období je svatba. Na tu se vztahuje pracovní volno 2 dny pro ženicha a nevěstu – z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy však náleží pouze za jeden den. Jestliže se svatba koná v sobotu a zaměstnanec neměl dle rozpisu tento den pracovat, má nárok pouze na jeden den placeného volna. Rodiče, popřípadě potomci nastávajících manželů mají nárok na jeden den placeného volna.